Akfen Holding A.Ş. Tahvil Halka Arzı Hk.
Akfen Holding A.Ş. Tahvil Halka Arzı Hk.

Borçlanma aracı ihracına aracılık hizmeti verdiğimiz Akfen Holding A.Ş.’nin, 200.000.000 TL (ikiyüzmilyon Türk Lirası) nominal değerli tahvil halka arzı çerçevesinde 10 Şubat 2014 tarihinde T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'na (Kurul) yapılmış olan başvuru, Kurul’un 14 Mart 2014 tarihli toplantısında onaylanmış olup 2014/8 sayılı bülteninde yayınlanmış ve Şirketin 19 Mart 2014 tarihli KAP açıklaması ile onaylanan İzahname kamuoyunun dikkatine sunulmuştur.

Onaylanan ihraç tavanı içerisinden 200.000.000 TL nominal tutarlı 3 yıl vadeli, 6 ayda bir değişken kupon ödemeli olarak ihraç edilecek tahvillere ilişkin Kurul tarafından onaylanmış Özet ve Sermaye Piyasası Aracı Notu ile birlikte talep formları ekte dikkatinize sunulmaktadır.

24-25-26 Mart 2014 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz talep toplama sonrasında halka arz edilecek tahvillere ilişkin getiri oranı, piyasada işlem gören aktif gösterge devlet tahvilinin yıllık bileşik faizi üzerine talep toplama sonrası kesinleştirilecek %3,00-%3,50 aralığında olan “Yıllık Ek Getiri Oranı”nın eklenmesi suretiyle hesaplanacaktır.

 

Akfen Holding A.Ş.Özet

Akfen Holding A.Ş. Sermaye Piyasası Aracı Notu

Talep Formu Bireysel

Talep Formu Kurumsal