Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı hk
Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Borçlanma Aracı hk


Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’nin (“Şirket”), yurt içinde toplam 2.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (“Kurul”) 07.11.2019 tarih ve 64/1425 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Onaylı İhraç Belgesi için tıklayınız.