Yerli Yatırımcıların e-CAS Uygulamasına Kaydolma Gerekliliği Hk.
Yerli Yatırımcıların e-CAS Uygulamasına Kaydolma Gerekliliği Hk.

Sayın Müşterilerimiz,

07.08.2014 tarih ve 29081 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanan Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul  ve Esasları Hakkında Tebliğ” in 24’ncü maddesi  ve bu madde kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından yapılan düzenleme kapsamında, yerli yatırımcıların (Tam mükellef Tüzel ve Gerçek Kişiler) e-CAS uygulamasına kaydolma gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. tarafından belirlenecek bir takvim kapsamında,  e-CAS uygulamasına kaydolmamış yerli yatırımcıların, 3. Kişilere ait (kendilerine ait olmayan) hesaplara  yönelik;

 

  • Borsa içi ve Borsa dışındaki satış işlemleri,

  • Kıymet transferi ve şartlı virman işlemleri,

  • Rehin/teminat aktarım işlemleri,

  • Ödünç pay senedi piyasasında ödünç verme işlemleri,

  • VİOP opsiyon işlemlerinde, kıymet tranfer işlemleri,

  • EMKT’ye (Devlet tahvili, Hazine Bonosu, Özel sektör Tahvil ve Bonolarının) devir işlemleri,

 

Kurumumuz tarafından gerçekleştirilemeyecektir. İşlemler bazında belirlenecek olan  geçiş süresi daha sonra siz yatırımcılara ayrıca duyurulacaktır.

e-CAS uygulamasına kaydolmuş yerli yatırımcılar, söz konusu işlemlerini aracı kurumlar aracılığı ile serbestçe gerçekleştirebilecekleri gibi, bu uygulamaya kaydolan yatırımcıların hesaplarında gerçekleşen çıkış yönlü her türlü işlem (yatırım fonu katılma belgeleri işlemleri hariç) hakkında, e-posta ve talep edilmesi durumunda SMS ile anlık olarak bilgilendirilecektir.

Bu nedenle, işlemlerinizi  sorunsuz gerçekleştirebilmemiz ve bu sistemin size sunacağı ilave güvenlik amaçlı bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmeniz için, en kısa sürede e-CAS uygulamasına kaydolmanız büyük önem arz etmektedir.

e-CAS uygulamasına kaydolma esaslarına ilişkin detaylı bilgiye,  Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin  https://portal.mkk.com.tr/portal/#Membership-Help web adresinden ulaşılabilirsiniz.

Konuya ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. duyurusu için tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.