Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımı (6-26 Eylül 2016)
Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Ayrılma Hakkı Kullanımı (6-26 Eylül 2016)

Doğuş Turizm Sağlık Yatırımları ve İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi aktifinde kayıtlı İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Etiler Mahallesi, Arnavutköy Yolu Sokak, Maya Residences Etiler Sitesi, No:5, Zon-1 Blok, bağımsız bölüm numaraları 1, 289, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317,318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334 ve 335 olan 45 adet gayrimenkul ile gayrimenkulün mütemmim cüzlerinin, Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Şirket”) tarafından kısmi bölünme suretiyle “devir alınması” işleminin görüşüldüğü Şirket Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ("Genel Kurul Toplantısı") 29.08.2016 tarihinde yapılmış ve Genel Kurul Toplantısı'nda işlem oy çokluğu ile onaylanmıştır.

Genel Kurul Toplantısı'nda, Gündem'in 6'ıncı maddesinde görüşülen işleme olumsuz oy kullanan ve muhalefet şerhini Genel Kurul Toplantı Tutanağı'na işleten pay sahiplerinin, Genel Kurul Toplantısı'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'den sağlanan "Pay Sahipleri Listesi"nde yer alan paylarının tamamını Şirket’e satarak ayrılma hakkı mevcuttur.

Konu hakkında detaylı bilgiye Şirket’in yaptığı KAP açıklamasına aşağıdaki linkten ulaşılabilir;

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/555323

Ayrılma hakkı kullanımı, 6 Eylül 2016 tarihinde başlayacak olup; 26 Eylül 2016 tarihinde saat 17:00'da sona erecektir.

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., ayrılma hakkı kullanımı kapsamında, Şirket adına pay alım işlemini gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş olup, Ayrılma Hakkı Talep formu ekte verilmektedir.

Saygılarımızla,

Ayrılma Hakkı Talep Formu için tıklayınız.