Kapat

Yasal Uyarılar

Elektronik Ortamda Yapılacak Emir Takip Ve Bildirim Esasları

Yatırımcılarımızın hizmetine sunulan elektronik işlem platformu, yatırımcıya şirketimiz ile fiziki olarak irtibata geçme ihtiyacı duymadan kendi bilgisayarı üzerinden kendi hesabına kaldıraçlı FX işlemi yapma imkânı sunmaktadır. İşlem platformu yatırımcılarımızın kolayca işlem yapabilmelerini sağlayacak kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Platform bir istemci-sunucu uygulaması olarak inşa edilmiştir ve iletişim kanalı güvenliği için SSL sertifikaları, hizmet sunmak için de yedekli internet hatları kullanılmaktadır. Yatırımcılarımıza hizmet veren sunucu aktif-pasif mimaride yedekli olarak çalışmaktadır.

Yatırımcılarımız, doğrudan elektronik işlem platformunu kullanarak emir iletmedikleri durumlarda, çağrı merkezi aracılığıyla sözlü emir verebileceklerdir.

İşlem platformu, yatırımcının kaldıraçlı alım satım için aktardığı teminat ve hesap bilgilerini gerçek zamanlı olarak yansıtmaktadır. Bu kapsamda yatırımcının riski, açık pozisyonları, teminata kullanılabilir varlık toplamı, nakit bakiyesi, teminat kullanım oranı, muhasebeleştirilmemiş işlemler, cari kar/zarar durumu ve hesap değeri gerçek zamanlı görüntülenebilmektedir.

Elektronik işlem platformunda yatırımcı, kendi hesabına ait varlık giriş/çıkışlarını, pozisyon ve işlem raporlarını ve hesap üzerine yapılan tüm işlemlerin dökümünü kendi belirleyeceği tarih aralıklarında görüntüleme imkanına sahiptir.

Elektronik işlem platformu emir giriş ekranında fiyat, geçerlilik süresi, işleme konu olan kıymet eşi, pozisyon değeri, vade, emir tipi, emir tutarı, işlem masrafı ve teminat ihtiyacı gibi bilgiler görüntülenebilmektedir.

Açık spot vadeli pozisyonlar gün aşırı taşındığı takdirde gün sonunda swap maliyeti ya da geliri sistem tarafından hesaplanarak otomatik olarak hesaplara yansıtılmaktadır.

Yatırımcılarımıza elektronik posta ile günlük, aylık ekstreler gönderilebileceği gibi terminal üzerinden erişim ve talebe göre fiziki olarak basılıp adreslerine de gönderilebilecektir.

Garanti BBVA FX ile Forex İşlemi Yapmanın Avantajları

  • Garanti BBVA FX Trader işlem platformundan hiçbir ek ücret ödemeden piyasa işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Garanti BBVA İnternet Bankacılığında yer alan ‘Yatırımlar’ menüsündeki Foreks - G.Yatırım / Teminat Yatırma adımından 7/24 Teminat yatırabilirsiniz.
  • Yazılı bir talimata gerek kalmadan Garanti BBVA FX Trader üzerinden teminat çekim talebimizi iletebilirsiniz.
  • Dilerseniz Kaldıraçsız hesap talep ederek kaldıraçsız işlem yapabilirsiniz.
  • Emirleriniz anonim şekilde piyasaya iletilir. Bu şekilde taşıdığınız pozisyonlar gizli kalır ve karşı kurumlar bekleyen emirlerinizi göremez.
  • Pariteler ve CFD’ler için 16 farklı kurumdan fiyat alma imkanı bulunur.
  • Garanti BBVA FX Trader'da hedef spread yoktur. Daralabilen alış-satış farklarıyla işlem yaparsınız.
  • HTML önyüzüyle herhangi bir tarayıcıdan hesabınıza erişebilir, işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
  • Scalping serbesttir. Dilediğiniz kadar limit fiyatlı emir verebilirsiniz. Piyasa koşullarına göre bunların hepsi gerçekleşebilir.
  • Petrol CFD’ler ve Endeks CFD'ler ile işlem yapabilme fırsatı vardır.

Garanti̇ Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş

Kişisel Verileri Saklama ve Kullanım Koşulları

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatı ve diğer nın ilgili hükümleri uyarınca "Müşteri Tanıma" yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Şirketimizin kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder. Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Şirketimiz ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten şirketimizi haberdar edeceğini kabul eder. Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini şirketimize beyan etmek zorundadır.

Şirketimiz, mevzuatın izin verdiği haller dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Şirketimiz yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Şirketimiz, teknik gereklilikler ve teknolojik gelişmeleri değerlendirmek suretiyle Bilgi Güvenliği Politikası'nın güncelliğini sağlamakla yükümlüdür.

Saklama Koşulları

Yatırımcı bilgilerinin tüm dolaşımını kayıt altında tutmak ve yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla kurumumuz bilgi sistemleri gerekli teknolojik önlemleri içermektedir.. Bununla birlikte tüm yatırımcı verileri güvenli bir şekilde belirli aralıklarla yedeklenmekte ve saklanmaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması

Şirketimiz güvenliğinize önem vermektedir. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Şirketimiz’ce, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan diğer şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri; Her türlü ürün ve hizmetlerimizde kullanılmak; işlem yapanın, işlemin gerçek sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, SPK ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer bankamız ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar; bunlarla sınırlı olmamak üzere ana hissedarımızın tabi olduğu 5411 sayılı Bankacılık Kanunu madde 73 / 4’te sayılan finansal kuruluşlar ile diğer 3. kişiler; SPK, Borsa İstanbul A.Ş. Takasbank, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği, BDDK, gibi kamu tüzel kişileri; ana hissedarımız, aracılık hizmetleri faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; Genel Müdürlük, Şubeler, E-Trader ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız; Kurumumuza başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630