Doğuş Holding A.Ş. Borçlanma Aracı hk
Doğuş Holding A.Ş. Borçlanma Aracı hk

 

Doğuş Holding A.Ş.’nin (“Şirket”), yurt içinde toplam 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (“Kurul”) 25.04.2019 tarih ve 24/548 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

Onaylı İhraç Belgesi için tıklayınız.