Fiba Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı Hk. (6-7 Ekim 2016)
Fiba Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı Hk. (6-7 Ekim 2016)

Fiba Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.10.2015 tarih ve 28/1281 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket’in ihraç etmeyi planladığı 178 günlük borçlanma aracına ilişkin talep toplama 6-7 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Onaylı ihraç belgesi için  

tıklayınız.