Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Bono İhracı Hk.(3 - 4 Kasım 2014)
Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Bono İhracı Hk.(3 - 4 Kasım 2014)

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 700.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.07.2014 tarih ve 23/741 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket’in ihraç etmeyi planladığı 75.000.000 TL nominal değerli, talep gelmesi durumunda ihraç miktarı 125.000.000 TL’ye kadar çıkarılabilecek borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama 3 ve 4 Kasım 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız.