Kapital Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Tahvil İhracı Hk. (23-24-25 Temmuz)
Kapital Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Tahvil İhracı Hk. (23-24-25 Temmuz)

Kapital Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 200.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17.07.2014 tarih ve 22/704 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket’in ihraç etmeyi planladığı 75.000.000 TL nominal değerli, talep gelmesi durumunda ihraç miktarı 100.000.000 TL’ye kadar çıkarılabilecek tahvillere ilişkin talep toplama 23-24-25 Temmuz 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. 

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız.