Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Araçları İhracı Hk. (13-14 Haziran 2016)
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Araçları İhracı Hk. (13-14 Haziran 2016)

Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 588.531.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin ihraç edeceği borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.12.2015 tarih ve 34/1547 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket 18 ay vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli, 15.06.2016 valörlü borçlanma aracı ihraç etmeyi planlamaktadır.

Onaylı İhraç Belgesi için tıklayınız.