Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Payları ile İlgili Satma Hakkı
Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Payları ile İlgili Satma Hakkı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. (YKS) pay sahiplerinin 7 Şubat 2014 tarihli genel kurul toplantısında borsa kotundan çıkılması yönünde aldıkları karara istinaden, Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (Seri II, No:23.1) (Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği) ve Pay Alım Teklifi Tebliği (Seri II, No:26.1) çerçevesinde 12 Mart 2014 - 25 Mart 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilen pay alım teklifi işlemi sonrasında YKS’nin hakim ortağı Allianz SE dışındaki ortakları tarafından sahip olunan payların nominal değeri 224.021,47 TL'ye düşmüştür.

Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği uyarınca pay alım teklifi süresi içinde pay alım teklifine cevap vermeyen ortaklara, Şirket paylarının Borsa kotundan çıkarılmasından sonra paylarını satmak isteyebilecekleri dikkate alınarak, YKS paylarının kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren 3 yıl boyunca paylarını satmak üzere başvurma hakkı tanınmıştır.

Bu kapsamda YKS’nin diğer ortaklarına ait 224.021,47 TL nominal değerli payların pay teklifi bedeli üzerinden hesaplanan 4.214.157,41 TL, pay alım teklifine cevap vermeyen ortakların sahip olduğu payları 3 yıl süre içerisinde Allianz SE'ye satılabilmesini teminen, Allianz SE tarafından Takasbank nezdinde açılan 8420-DGR1-1 nolu SPK-GRM-YKSGR ÇAĞRI İŞLEMLERİ BLOKE HESABI'na (IBAN:TR53 0013 2000 0000 0000 0230 06) yatırılmıştır.

Gerçekleşen pay alım teklifinde olduğu gibi, Borsa kotundan çıkarılma kararı verilen Yapı Kredi Sigorta A.Ş. paylarının belirtilen 3 yıllık süre zarfında Allianz SE tarafından satın alınmasında da Garanti Yatırım olarak aracılık hizmeti vereceğiz. Bu kapsamda paylarını satmak isteyen ortaklar için ekte talep formunu dikkatinize sunarız.

YKS paylarının kottan çıkarılmasına ilişkin Borsa Yönetim Kurulu karar tarihinden itibaren işleyecek 3 yıllık sürenin sonunda, Takasbank nezdinde tutulan özel hesabın üzerindeki blokaj kaldırılacak ve Allianz SE'nin bu sürenin bitiminden sonra başvuran ortakların paylarını satın alma yükümlülüğü kalmayacaktır.

 

Satma Hakkı Teklif Formu için tıklayınız.