Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı Hk.

Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 26.07.2016 tarih ve 25/817 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket 30 Eylül 2016 valör tarihli ve 1092 gün vadeli borçlanma aracını ihraç etmeyi planlamaktadır.

İhraç Belgesi için tıklayınız.