Garanti Faktoring A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Araçları İhracı Hk. (19-20 Aralık 2016)

Garanti Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 1.000.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 24.06.2016 tarih ve 20/679 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket’in ihraç etmeyi planladığı 92 gün ve 175 gün vadeli borçlanma araçlarına ilişkin talep toplama 19-20 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız.