Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı Hk. (24-25 Şubat 2016)

Garanti Faktoring Hizmetleri A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 800.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13.11.2015 tarih ve 31/1425 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket’in ihraç etmeyi 175 günlük borçlanma aracına ilişkin talep toplama 24-25 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız.

Onaylı ek ihraç belgesi için tıklayınız.