Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı Hk. (22 Temmuz 2016)

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 1.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 28.07.2015 tarih ve 19/950 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket’in ihraç etmeyi planladığı 172 gün vadeli borçlanma araçları 25 Temmuz 2016 valörlü olacak şekilde ihraç edilecektir.

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız.