Garanti Finansal Kiralama A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Borçlanma Aracı İhracı Hk. (7-8 Aralık 2016)

Garanti Finansal Kiralama A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 2.500.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin (nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla) ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 04.10.2016 tarih ve 26/852 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket’in ihraç etmeyi planladığı 91 gün vadeli borçlanma aracına ilişkin talep toplama 7-8 Aralık 2016 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Onaylı ihraç belgesi için tıklayınız.