Garanti BBVA Yatırım’da Pay (Hisse) Piyasası İşlemleri

Garanti BBVA Yatırım, 1991 yılından bu yana kazandığı deneyim ve yatırım uzmanlığıyla müşterilerine hisse senedi alım satımlarında başarılı bir şekilde aracılık hizmeti verir. Hızlı ve etkin emir iletimi imkânı ve Garanti BBVA Yatırım tecrübesi ile Pay piyasalarında doğru yatırım yollarını yatırımcıyla paylaşır

Alım-satım işlemlerinin gerçekleşmesinden iki iş günü sonra para ve hisse senedi transferleri gerçekleşir. Yatırım yapılan para 2 günlük süre için blokeye alınır; fakat bu sürede para günlük repo veya fonla değerlendirebilir. Pay piyasasına ait menkul değerlerin başka bir aracı kuruma virman yapılması ise yatırımcının tercihine bağlıdır.

Pay Piyasası’nda alım satım işlemleri, SPK yetki belgesi ve Borsa İstanbul’dan Borsa Üyelik Belgesi almış olan Borsa İstanbul üyesi yatırım kuruluşları tarafından yapılır. Borsa İstanbul arasında aracı olan kurumlar bu noktada fazlaca önem taşır. Çünkü yatırımcılar, Pay Piyasası’nda alım-satım işlemlerini direkt olarak Borsa İstanbul’da yapamazlar. Yatırım kuruluşları, müşterilerinden aldığı alım-satım emirlerini yazılı veya sözlü olarak, internet ve diğer elektronik ortamlar kanalıyla Borsa İstanbul’a iletirler. Pay Piyasası'nda işlemler, fiyat ve zaman önceliği kuralı baz alınarak "Sürekli Müzayede", "Piyasa Yapıcılı Sürekli Müzayede" ve "Tek Fiyat" yöntemlerinde otomatik olarak gerçekleştirilir.

Borsa İstanbul’a iletilen alım-satım emirlerinin işlem süreleri boyunca fiyat ve zaman önceliği kurallarına uygun olarak çeşitli işlem fiyatlarından eşleştirilmesi yöntemidir. Emirlerin işlem görme sıralamasında ilk önce fiyat, fiyatın aynı olması durumunda zaman önceliğine bakılır. Fiyat önceliğine göre daha yüksek fiyatlı alım emirlerinin, düşük fiyatlı alım emirlerinden önce işlem görmesini sağlar. Girilen emirlerde fiyat eşitliği varsa, zaman açısından daha önce kaydedilen emre öncelik verilir. Bu durum da Pay Piyasası’nda zaman önceliğini ifade eder.

Sürekli müzayede yöntemiyle işlem gören menkul kıymetlerde, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu tarafından bir üye atanır. Bu üye tarafından sürekli fiyat ve miktar kotasyonu verilmek suretiyle işlem gerçekleşebilecek fiyat aralığı belirlenir. Bu işlem yönteminde likiditenin artırılması hedeflenir. Borsa yatırım fonları, yatırımcı kuruluş varantları, sertifikalar ile halka açık piyasa değeri belirli bir kotanın altındaki menkul kıymet yatırım ortaklıklarının payları, zorunlu olarak bu yöntemle işlem görür.

Belirli bir zaman dilimi boyunca emirlerin herhangi bir eşleşme yapılmaksızın alım-satım sistemine kabul edildiği ve bu süre sonunda en yüksek miktarda işlemin gerçekleşmesini sağlayan tek bir fiyat seviyesinin (açılış fiyatı) hesaplanarak, tüm işlemlerin bu fiyat seviyesinden gerçekleştirildiği uygulamadır.

Pay piyasası işlemleri gün içinde aşağıda paylaşılan seans saatleri arasında yapabilirsiniz. Sizleri Garanti Yatırım tecrübesiyle tanışmanız ve hesap açmanız için şubelerimize davet ediyoruz.

Halka açık piyasa değeri 100 M TL’nin üstünde olan şirketler yada BIST100 kapsamındaki şirketlerin Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

Halka açık piyasa değeri 25 milyon TL’nin üzerinde ve 100 M TL’nin altında olan şirketlerin Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır. 25 M TL kriteri ilk defa halka arz edilen şirketler için geçerlidir ve mevcut şirketler arasında halka açık değeri 25 M TL’nin altında olup Ana Pazarda işlem gören şirket olabilir.

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip, halka açık piyasa değeri 25 M TL’nin altında olan şirketlerin Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır. GİP’te 2 yıl süreyle işlem gören şirketler Yıldız ve Ana Pazara geçiş başvurusu yapabilirler.

Belirli gelişmelerin oluşması halinde Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı ve Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’ndan çıkarılan şirketlerin paylarının Borsa İstanbul bünyesinde işlem görebileceği pazardır.

Menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları payları ile borsa yatırım fonları katılma belgeleri, aracı kuruluş varantları ve sertifikalar kot içi pazar niteliğindeki Kurumsal Ürünler Pazarı'nda işlem görmektedir.

Halka arz olmadan sadece nitelikli yatırımcılara ihraç yapan şirketlerin paylarının sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebileceği pazardır.

Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, SPK tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görecektir (eski uygulamadaki Serbest işlem platformu).

Pay ihraç eden şirketler (fon talep edenler) ile tasarruf sahiplerinin (fon arzedenler) doğrudan karşılaştıkları piyasadır. Pay Piyasası Sistemi aracılığıyla Borsada halka arz edilecek payların birincil piyasa işlemleri saat 10:30-13:00 arasında yapılmaktadır.

Toptan Satış İşlemleri, önceden alıcıları belirli olan veya olmayan, belirli bir miktarın üzerindeki pay işlemlerinin Borsa’da güven ve şeffaflık ortamında, organize bir piyasada gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Payları Borsada işlem gören şirketlerin nakdi sermaye artışı yapmak üzere belirledikleri yeni pay alma hakkı kullanma süresi içinde, söz konusu payların üzerinde bulunan yeni pay alma haklarının alınıp satılması için, Borsaca belirlenecek süre içinde "R" özellik koduyla yeni pay alma hakları sıraları işleme açılır. Rüçhan hakkı kuponları, Pay Piyasasında geçerli olan kurallarla işlem görür.

Garanti BBVA Yatırım'da hesap açarak yatırımlarınıza değer katın!

Günlük gönderdiğimiz e-postalar ile yatırımın tüm inceliklerini öğrenebilir. Birikimlerinizi hızlıca değerlendirmenin yollarını keşfedebilirsiniz!

  • Garanti BBVA Yatırım nezdinde hesap açabilirsiniz.
  • Yenilikçi ve hızlı dijital platformlar.
  • Türkiye'nin 17 ilinde bulunan deneyimli satış kadrosu.