Koç Finansman A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Tahvil İhracı Hk.
Koç Finansman A.Ş. Nitelikli Yatırımcıya Tahvil İhracı Hk.

Koç Finansman A.Ş.’nin (“Şirket”) yurt içinde toplam 522.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla bir yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin İhraç Belgesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.01.2016 tarih ve 3/78 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

Bu kapsamda Şirket 455 gün vadeli, 3 ayda bir sabit kupon ödemeli, 21.03.2016 valörlü borçlanma aracı ihraç etmeyi planlamaktadır.

İhraç Belgesi için tıklayınız.