Haber deneme

Derginin Mart ayında çıkan son sayısında, Garanti Yatırım liderliğinde halka arz edilen Türk Telekom hisselerine yurtiçi yatırımcılardan talep miktarının 4,7 katı talep gelmesi ve 1,9 milyar ABD Doları tutarındaki halka arz ile bugüne kadar Türkiye'de gerçekleşen en büyük ve 2008 yılında Türkiye'de gerçekleşen tek halka arz işlemi oluşunun üzerinde duruldu. Türk Telekom arzının 2008 yılında telekomünikasyon alanında dünyada son dört yılda gerçekleştirilen en büyük halka arz işlemi olduğu belirtildi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen ve finansal danışmanlığını Garanti Yatırım ve Deutsche Bank'ın yaptığı özelleştirme işleminde, Hazine'ye ait Türk Telekom hisselerinin %15'ini temsil eden paylar halka arz edildi.

Halka arz sürecinde halka arz edilen payların %35'ini oluşturan kısım yurtiçinde Türk Telekom ve PTT Çalışanları ve Küçük Yatırımcılar, Alımgücü Yüksek Bireysel Yatırımcılar ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılardan oluşan yurtiçi yatırımcıların ve kalan %65'lik pay ise yurtdışı yatırımcıların ilgisine sunulmuştu. Halka arz sürecinde yurtiçi yatırımcılara verilen tahsisat oranının 4,7 katı talep gelmiş, bu nedenle yurtdışına yurtiçine ayrılan pay toplam halka arzın %40'ı seviyesine çıkarılmıştı.