Things waiting for you in Paragaranti
Piyasa verileri
Market Data
Araştırma Raporları
Research Reports
Model Portföy
Model Portfolio
Reuters haberleri
Reuters News
Reuters haberleri
Economic Calendar
Gelişmiş Teknik Temel Analiz Araçları
Advanced Technical Fundamental Analysis Tools

FINANCIAL TERMS

Last Added Terms

Current Account Balance (CAB)

Bir ekonomide yerleşik kişilerin diğer ekonomilerde yerleşik kişiler ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik işlemleri netleştiren hesaptır.


Federal Open Market Commitee (FOMC)

ABDde Merkez Bankası Fedin para politikasını yürüten ve Fedin tam istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri doğrultusunda kısa vadeli faiz oranlarını belirleyen komitedir.


Durable Goods Orders

ABDde dayanıklı mal üreticilerinin bir ay içinde aldığı siparişleri gösteren veridir.