Kapat

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri : 6-7 Nisan 2023
Talep Toplama Fiyatı : 105,00 TL


Başvuru Kanalları: 

Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.
Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?
Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: 

CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 35.000.000 TL’den 42.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 7.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile ve Şirket’in mevcut pay sahiplerinin sahip olduğu toplam 1.400.000TL nominal değerli payların ortak satışı yolu ile halka arz edilmesi planlanmaktadır. Toplam 8.400.000 TL nominal değerli payların satışının gerçekleşmesi durumunda Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranının %20 olması planlanmaktadır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 105,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %70, Şirket Çalışanları için %5, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %15 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %10 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır ve mükerrer talep kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır (minimum talep miktarı) belirleyebileceklerdir.

Önemli Not 3: Yurt içi Bireysel Yatırımcılar’ın ve Şirket Çalışanları’nın müşterek hesaplardan girdikleri talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.

Önemli Not 4: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen 1(bir) iş günü içerisinde satışı gerçekleştiren Konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir.

Önemli Not 5: Talebi karşılanan yatırımcıların payları, dağıtım listesinin onaylanmasını takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 6: Şirket 1 (bir) yıl boyunca nakit artırım yoluyla bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir.

Önemli Not 7: Pay sahipleri , şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından 1 yıl süreyle; Şirket paylarını dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu etmeyecekleri, bu doğrultuda bir karar almayacakları, Borsa İstanbul’a veya SPK’ya veya yurtdışındaki herhangi bir menkul kıymetlere ilişkin düzenleyici kurum, borsa veya kotasyon otoritesine başvuruda bulunmayacakları ve bu süre boyunca ilerde yeni bir satış veya halka arz yapılacağına dair herhangi bir açıklama yapmayacakları ve borsa dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da bu sınırlamaya tabi olacağının alıcılara bildirileceklerini taahhüt etmişlerdir.

Önemli Not 8: Fiyat istikrarı işlemleri uygulanmayacaktır.

Önemli Not 9: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY Para piyasası fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış  gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630