Kapat

Garanti Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı hk

Garanti Faktoring A.Ş. Borçlanma Aracı hk

Garanti Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”), yurt içinde toplam 750.000.000 TL tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla yaptığı ihraç belgesi onay başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu’ nun (“Kurul”) 23.05.2019 tarih ve 29/690 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır. Bu kapsamda;

1) Nihai limit tutarı içerisinde kalmak üzere ihraç tavanının 590.000.000 TL olarak belirlenmesine,

2) İlk etapta 299.921.710 TL tutara ilişkin ihraç belgesinin onaylanmasına, kalan tutara ilişkin ihraç belgesi/belgelerinin ise tedavüldeki borçlanma araçlarının itfasını takiben bunların itfa edildiğini

tevsik edici bilgi ve belgelerin Kurul’a sunulması koşuluyla ve her halükarda 590.000.000 TL’lik ihraç tavanı içerisinde kalınmak kaydıyla onaylanmasına

karar verilmiştir.

Onaylı İhraç Belgesi için tıklayınız.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630