Kapat

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Paylarının Halka Arzı

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Paylarının Halka Arzı

Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. paylarının halka arzı 15-16-17-18 Şubat’ta Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz.  Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.
Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları: Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 30.020.000 TL’lik kısmını temsil eden, Ziya Yılmaz’a ait 18.012.000 TL nominal değerli ve Rafet Yılmaz’a ait 12.008.000 TL nominal değerli toplam 30.020.000 TL nominal değerli 30.020.000 adet payın halka arzı gerçekleştirilecektir. 
Halka arz edilecek toplam 30.020.000 TL nominal değerli payların;
15.010.000 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
12.008.000 TL nominal değerdeki (%40) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
3.002.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,
gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Not : Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.
Halka arzda talep toplama fiyatı 18,50 TL*’dir.
Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü 300.000.000 TL tutarında olacaktır.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı: Satış, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt içi Bireysel Yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır.
Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.
Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.tr, www.dapgayrimenkulgelistirme.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubundaki yatırımcılardan bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcı başvuruları, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular (Vergi Kimlik numarası ve/veya yabancı kimlik numarası yazılacak) dışında kalan yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer taleplerin dağıtıma dahil edilmeme durumu saklıdır.

Önemli Not 3: Talep toplama sonuçları, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.
Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 işgünü içerisinde (tahmini 23 Şubat 2022) geçecek olup payların 24 Şubat 2022 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.
 

Onaylı İzahname için tıklayınız.
Esas Sözleşme için tıklayınız.
Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.
Bağımsız Denetim Raporu (30.09.2021) için tıklayınız.
Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2020) için tıklayınız.
Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2019) için tıklayınız.
Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2018) için tıklayınız.
Denetçi Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.
Hukukçu Raporu için tıklayınız.
Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.

Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630