Kapat

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Birincil Halka Arzı

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. Paylarının Birincil Halka Arzı

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzı 5-6-7 Nisan 2023 tarihlerinde 24,50 TL fiyat ile Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları:

Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları: 

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 193.000.000 TL’den 216.160.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 23.160.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile ve Şirket’in mevcut ortaklardan Saim Akınal’a ait 10.615.000 TL nominal değerli 10.615.000 adet pay ve Suat Akınal’a ait 10.615.000 TL nominal değerli 10.615.000 adet payın ortak satışı yolu ile toplamda 44.390.000 TL nominal değerli 44.390.000 adet payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Halka arz edilecek toplam 44.390.000 TL nominal değerli payların;

  • 33.292.500  TL nominal değerdeki (%75) kısmı yurt içi bireysel yatırımcılar'a 11.097.500 TL nominal değerdeki (%25) kısmı yurt içi kurumsal yatırımcılar'a gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

  • Halka arzda talep toplama fiyatı 24,50 TL*’dir.

  • Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü toplam brüt halka arz gelirinin %30’u kadar olacaktır.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Şirket Bilgileri:

Koza Polyester Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin (“Şirket”); başlıca faaliyet alanı polyester elyaf, polyester cips ve plastifiyan üretimi ve satışının yapılmasıdır. Ürünlerin üretimi için başta PTA (Purified Terephthalic Acid) olmak üzere MEG (Mono Etilen Glikol), DEG (Di Etilen Glikol), 2EH (2-Ethylhexanol), Titandioksit ve Spinfinish hammaddeleri kullanılmaktadır. Üretilen ürünler hem yurt içinde satılmakta hem de yurt dışına ihraç edilmektedir.

2022 yılı itibarıyla Şirket’in fabrikasında 330 ton/gün kapasiteli 1 adet polimerizasyon hattı, polimerizasyon tesisine entegre ve toplam kapasitesi 415 ton/gün olan 4 adet elyaf üretim hattı bulunmakta olup elyaf üretim sürecinin girdisi olan polyester polimerin üretim kapasitesinin 330 ton/gün olması sebebiyle, Şirket’in efektif elyaf üretim kapasitesi 330 ton/gün olmaktadır. İlave olarak Şirket bünyesinde 20 ton/gün kapasiteli plastifiyan üretim hattı da mevcuttur.

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı:

Satış, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasına müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.trwww.kozapolyester.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların sadece bir tahsisat grubuna dahil olacak şekilde başvurması esastır.

Önemli Not 3: Müşterek hesaplardan talep girişleri kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 4: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılardan miktarsal (adet) talep toplama yöntemi ile talep kabul edilecek olup tutarsal talep toplama yöntemi ile talep kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 5: Herhangi bir yatırımcı gurubu için yatırımcı başına  talep edilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir.

Önemli Not 6: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti BBVA Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Önemli Not 7: Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 8: Fiyat istikrarının payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 20 gün süre ile yapılması planlanmaktadır.

Önemli Not 9: Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, Satış Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

Önemli Not 10: Talep toplama sonuçları, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesini takip eden en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben en geç 2 iş günü içerisinde (tahmini 12 Nisan 2023) geçecek olup payların 13 Nisan 2023 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.

Önemli Not 11: Şirket, Halka Arz Eden Pay Sahipleri ve Diğer Ortaklar 1 yıl boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermektedir. Mevcut Ortaklar 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmama taahhüdü vermektedir. Aynı zamanda Halka Arz Eden Pay Sahipleri halka arzdan elde edilecek gelir ile döviz alımı yapmayacaklarının taahhüdünü vermektedir.

Önemli Not 12: Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemeyeceklerdir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630