Kapat

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş  Halka Arzı (14-15 Nisan Talep Toplama)

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş  Halka Arzı (14-15 Nisan Talep Toplama)

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş paylarının birincil halka arzı 14-15 Nisan 2022’de “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da Garanti BBVA Yatırım  aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Hisse Senedi” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Hisse Senedi” adımından CONSE.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz. 

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Not: Birincil Piyasada ortak hesaplardan halka arz başvurusu yapılamamaktadır.

Halka Arz Detayları: Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş’nin  çıkarılmış sermayesinin 333.000.000 TL’den 385.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay ile Ortaklığımızın mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait toplam 52.500.000 TL nominal değerli 52.500.000 adet pay olmak üzere, toplam 105.000.000 TL payın halka arzı gerçekleşecektir. Satış miktarından fazla talep toplanması halinde, mevcut pay sahiplerinden Global Yatırım Holding A.Ş.’ye ait toplam 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay olmak üzere, toplam halka arz edilen payların %10’una tekabül eden 10.500.000 TL nominal değerli 10.500.000 adet pay, ek satış kapsamında satışa sunulabilecektir.

Halka arz fiyatı 4,5 TL*’dir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü halka arz büyüklüğünün %50’si oranında olacaktır.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.​

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı: Borsa İstanbul dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emre dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci gününde birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname;  www.kap.org.tr,  consusenerji.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Onaylı İzahname için tıklayınız.

Esas Sözleşme için tıklayınız.

İç Yönergesi için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2021) için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2020) için tıklayınız.

Denetçi Sorumluluk Beyanı (2021) için tıklayınız.

Denetçi Sorumluluk Beyanı  (2018-19-20) için tıklayınız.

Hukukçu Raporu için tıklayınız.

Fon Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.

Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.

Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

 

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630