Kapat

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. Halka Arzı

İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş. Halka Arzı

10-11-12 Kasım’da Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları: İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 125.965.993,92 TL’den 141.465.993,92 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 15.500.000 TL nominal değerli 1.550.000.000 adet paylar ile İşbir Sentetik Dokuma Sanayi A.Ş.’nin mevcut ortaklarından İşbir Holding A.Ş.’ye ait 7.590.000 TL nominal değerli 759.000.000 adet, Ali KANTUR’a ait 880.000 TL nominal değerli 88.000.000 adet, Necati KÖKLÜ’ye ait 880.000 TL nominal değerli 88.000.000 adet, Mustafa ÖZPEHLİVAN’a ait 880.000 TL nominal değerli 88.000.000 adet ve İhsan ÖZDEMİR’e ait 120.000 TL nominal değerli 12.000.000 adet olmak üzere toplam 10.350.000 TL nominal değerli 1.035.000.000 adet pay ortak satışı yoluyla halka arz edilecektir. Toplam 25.850.000 TL nominal değerli 2.585.000.000 adet payın halka arzı ile ek satışın gerçekleşmesi halinde toplam 31.020.000 TL nominal değerli 3.102.000.000 adet pay halka arz edilecektir.

Ek Satış hariç halka arz edilecek toplam 25.850.000 TL nominal değerli payların;

517.000 TL nominal değerdeki %2’lik kısmı Şirket Çalışanları

9.047.500 TL nominal değerdeki %35’lik kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

5.945.500 TL nominal değerdeki %23’lük kısmı Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar

7.755.000 TL nominal değerdeki %30’luk kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

2.585.000 TL nominal değerdeki %10’luk kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar,
için tahsis edilmiştir.

Not : Şirket Çalışanları, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti BBVA Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.000 adet ve altında, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapabilirler.

Halka arzda talep toplama fiyatı 11,85 TL*’dir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü halka arz büyüklüğünün %50’si kadardır (ek satış olması durumunda da fon büyüklüğü halka arz büyüklüğünün %50’si kadardır).

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı: Satış, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Şirket Çalışanları, Yurt içi bireysel ve Yurt içi Yüksek Başvurulu yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.trwww.isbirsentetik.com ve www.garantibbvayatirim.com.tr

internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Önemli Not 1: Şirket Çalışanları, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcı grubundaki yatırımcılardan bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda Şirket Çalışanları’nın Garanti Yatırım üzerinden ilettikleri talepleri, Şirket Çalışanları hariç Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar’ın  yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir.

Önemli Not 2: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben en geç takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin “Halka arza başvuru süreci” başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün “(b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 3: Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt içi Yüksek Başvurulu Yatırımcı başvuruları, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular (Vergi Kimlik numarası ve/veya yabancı kimlik numarası yazılacak) dışında kalan yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer taleplerin dağıtıma dahil edilmeme durumu saklıdır.

Önemli Not 4: Talep toplama sonuçları, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesinden itibaren en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 işgünü içerisinde geçecek olup payların 18 Kasım 2021 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.

Onaylı İzahname 1. Kısım için  tıklayınız.

Onaylı İzahname 2. Kısım için  tıklayınız.

Esas Sözleşme için tıklayınız.

Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu 30.06.2021 için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu 31.12.2020 için tıklayınız.

Denetçi Sorumluluk Beyanı 30.06.2021 için tıklayınız.

Denetçi Sorumluluk Beyanı 31.12.2020 için tıklayınız.

Hukukçu Raporu için tıklayınız.

Fonun Kullanın Yerine İlişkin Yönertim Kurulu Kararı için tıklayınız.

Gayrimenkul Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.

Onaylı Tasaruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.

Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630