Kapat

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arzı (Talep Toplama Tarihleri : 4 - 5 - 6 Ağustos 2021)

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Halka Arzı (Talep Toplama Tarihleri : 4 - 5 - 6 Ağustos 2021)

Başvuru Kanalları:

Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı'nda "Yatırım" menüsü altında bulunan "Halka Arz" - "Hisse Senedi Halka Arz" adımından ve Garanti BBVA Mobil'de "İşlmler" - "Yatırımlar"  menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları:

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. paylarının birincil halka arzına ilişkin talep 4 - 5 - 6 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş’ nin çıkarılmış sermayesi olan 240.000.000 TL’nin %25,00’lik kısmını temsil eden 60.000.000 TL nominal değerli paylar, mevcut tek ortak Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (“Sinpaş GYO”) tarafından ortak satışı yolu ile halka arz edilecektir. Toplam 60.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %25,00 olacaktır. Halka arzda toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarının iki katı veya daha fazla olması halinde Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye ait toplamda 12.000.000 TL nominal değere kadar Şirket payının dağıtıma tabi tutulacak toplam pay miktarına eklenmesi planlanmaktadır. Ek satışa konu payların tamamının ek satış kapsamında satılması halinde, halka arz edilecek payların nominal değeri toplam 72.000.000 TL olacak ve halka açıklık oranı %30,00’a ulaşacaktır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 15,80 TL’dir.

Tahsisat grupları, %60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %40 Kurumsal Yatırımcılar şeklinde belirlenmiştir.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak olup, ilk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan ve minimum talep miktarı karşılanabilecek tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Önemli Not 2: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 4: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin ‘Halka arza başvuru süreci’ başlıklı 25.1.3.2.b bölümünün “Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 5: Halka arz edilecek payların tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak, Sinpaş GYO’nun elde edeceği toplam brüt halka arz gelirinin %15’ine kadar olan kısmı Halk Yatırım tarafından, 30 (otuz) günlük süre ile sınırlı kalmak kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılacaktır.

Saygılarımızla.

Garanti BBVA Yatırım 

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630