Kapat

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil (BigChefs) Halka Arz Ediliyor!

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil (BigChefs) Halka Arz Ediliyor!

Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından BIGCH kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için  tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

 

Konsorsiyum Üyesi

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İhraççı

Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

100.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

107.000.000 TL

Halka Arz Miktarı

Ek Satış Hariç 34.000.000 TL (7.000.000 TL Sermaye Artırımı, 27.000.000 TL Ortak Satışı)

Ek Satış Dahil 37.000.000 TL  (7.000.000 TL Sermaye Artırımı, 30.000.000 TL Ortak Satışı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Satan Ortaklar (Ek Satış Hariç)

Lux Chefs S.a.r.l (20.000.000 TL) , Fethi Saruhan Tan (3.500.000 TL) ve Gamze Hatice Cizreli (3.500.000 TL)

Satan Ortaklar (Ek Satış Dahil)

Lux Chefs S.a.r.l (23.000.000 TL) , Fethi Saruhan Tan (3.500.000 TL) ve Gamze Hatice Cizreli (3.500.000 TL)

Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü

Toplam 37.000.000 TL nominal değerli pay

Halka Açıklık Oranı

Ek Satış Hariç %31,78, Ek Satış Dahil %34,58

Halka Arz Fiyatı

22,50 TL

Halka Arz Büyüklüğü

765.000.000 ( Ek Satış Hariç), 832.500.000 TL (Ek Satış Dahil)

Talep Toplama Tarihi

3-4-5 Mayıs 2023

  Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

  Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

  Planlanan Tahsisat          Grupları

Bireysel Yatırımcı (%80) ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%20)

Taahhütler

Şirket için 12 ay ve Satan Ortaklar için Borsa’da 12 ay, Borsa dışında 180 gün

Günlük Alım Uygulaması kapsamında Borsa’dan geri alınabilecek paylar hariçtir.

Fiyat İstikrarı

30 gün boyunca planlanmaktadır.

 

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Bireysel Yatırımcı için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır

Önemli Not 2: Bireysel Yatırımcı’nın müşterek hesaplardan girdikleri talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir.

Önemli Not 3: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca Borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 4: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. 

Önemli Not 5: Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 6: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben derhal ve her halükarda en geç takip eden 1 ( iş günü içerisinde satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir.

Önemli Not 7: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.ö

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY Para piyasası fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış  gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım  

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630