Kapat

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Talep Toplama Tarihleri : 26-27-28 Haziran 2024
Halka Arz Fiyatı: 30,00 TL

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Halka Arz Ediliyor! Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından SEGMN kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.
Halka arz süreçleri hakkında detaylı bilgi için tıklayınız!

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayınız!

İhraççı

Seğmen Kardeşler Gıda Üretim ve Ambalaj Sanayi A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

30,00 TL

Talep Toplama Tarihi

26-27-28 Haziran 2024

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

144.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

179.000.000 TL

Halka Arz Miktarı

59.000.000 TL (Sermaye Artırımı: 35.000.000 TL / Ortak Satışı: 24.000.000)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

1.770.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%32,96

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

Planlanan Tahsisat  Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %70

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %20

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar - %10

Taahhütler

Şirket ve payını satan ortaklar için 1 yıl satmama ve bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü

Fiyat İstikrarı

30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’ın talepleri sadece Gedik Yatırım tarafından toplanacaktır.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 4: Müşterek hesaplardan talep girişi kabul edilmeyecektir. Müşterek hesaptan talep girişlerinin kontrolü konsorsiyum üyelerinin sorumluluğundadır.

Önemli Not 5: Kaydi paylar dağıtım listesinin kesinleştiğinin Konsorsiyum Üyeleri’ne bildirimini takip eden azami 3 (üç) iş günü içerisinde teslim edilecektir.

Önemli Not 6: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 7: Kurul’un 30.03.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararına göre Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir. 

Önemli Not 8: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Yetkili

kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için

anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları

şeklinde yukarı yuvarlanacaktır)

Yetkili

kuruluşun çalıştığı bankanın söz konusu

yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı

döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı

yuvarlanacaktır)

TL DİBS

0,95

Yetkili

kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı

gösterge alış fiyatı

Yetkili

kuruluşun çalıştığı bankanın ilgili günde ilk

açıkladığı gösterge alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr) ve Şirket’in (https://www.segmen.com.tr/) internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım
 

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630