Kapat

VİOP Prosedür Değişikliği

VİOP Prosedür Değişikliği

TAKASBANK tarafından yayımlanan 30.11.2022 tarihli ve 1831 sayılı Genel Mektup ile Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem Ve Opsiyon Piyasası’nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti Ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü’nde birtakım değişiklikler yapılmıştır. Buna göre tüm pay dayanak varlıklara bağlı pozisyonlar için sicil (yatırımcı) bazında uygulanacak maktu bir sicil limiti getirilmiş; bu maktu limitin aşılması halinde ise sınır, açık pozisyonun % 10'u olarak belirlenmiştir. Mevcut durumda her dayanak varlık için MKK tarafından açıklanan fiili dolaşımdaki pay miktarının % 3’ü tutarında uygulanan limit, dayanak varlığı pay olan sözleşmeler için de ayrıca dikkate alınacaktır.   

Yapılan değişiklikle sicil bazında maktu pozisyon limitleri Takasbank tarafından gerektiğinde Borsa İstanbul’un olumlu görüşü alınarak 10 katına kadar artırılabilmektedir. Maktu pozisyon limitinizin artırılmasına yönelik taleplerinizi bağlı olduğunuz Yatırım Şubesi’ne veya Yatırımcı Destek Merkezi’ne iletebilirsiniz. Sicil bazında maktu olarak uygulanacak pozisyon limitlerinin yer aldığı Genel Mektup’a linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yeni düzenlemeyle getirilen sicil bazında maktu pozisyon limitleri 04.01.2023 tarihinde yürürlüğe gireceğinden VİOP’ta mevcut olan pozisyonlarınızın toplamının bu limitler çerçevesinde değerlendirilerek yeni pozisyon açılmasına engel olunabileceği veya mevcut pozisyonlarınızın bir kısmının Takasbank veya Borsa İstanbul tarafından talep edilmesi durumunda re’sen kapatılabileceğini bilgilerinize sunarız.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630