Kapat

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri: 19-20 Ocak 2023

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.’nin mevcut pay sahibinin sahip olduğu toplam 8.500.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yolu ile halka arz edilmesi planlanmaktadır. Toplam 8.500.000 TL nominal değerli payların satışının gerçekleşmesi durumunda Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranının %34,00 olması planlanmaktadır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 38,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %39, Şirket Çalışanları için %1, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %40 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %20 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1:  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir.

Önemli Not 3: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar tarafından iletilen talepler mükerrer taramadan geçirilecek ve en yüksek miktarlı talepleri dışındaki diğer talepleri iptal edilerek dağıtıma konu edilmeyecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar grubundaki bir yatırımcının en yüksek miktarlı talebini birden fazla konsorsiyum üyesinden iletmesi durumunda, dağıtıma konu olacak talep zaman önceliği kuralına göre belirlenecektir.

Önemli Not 4: Şirket Çalışanları’nın hem Konsorsiyum Lideri hem de Konsorsiyum Üyeleri aracılığıyla talepte bulunması halinde, Konsorsiyum Lideri aracılığıyla bulundukları talep haricindeki diğer talepleri dağıtıma konu edilmeyecektir. Şirket Çalışanları içerisinde yer alan bir yatırımcı, Konsorsiyum Lideri yerine herhangi bir Konsorsiyum Üyesi’nden talepte bulunması halinde, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden talebi dağıtımına konu edilecek, Şirket Çalışanları tahsisatından faydalanamayacaktır.

Önemli Not 5: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin ‘Halka arza başvuru süreci’ başlıklı 25.1.3.2. no’lu bölümünün “Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 6: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 7: Müşterek hesaplardan girilen talepler iptal edilerek dağıtıma konu edilmeyecektir.

Önemli Not 8: Şirket 18 ay boyunca bedelli ve bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir. Şirket ortakları ise 180 gün süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satmama taahhüdü vermiştir.

Önemli Not 9: Fiyat istikrarı işlemleri yerine “Günlük Alım Emri Taahhüdü” uygulanacaktır. 5 işlem günü süreyle her gün açılış seansında, 38,00 TL halka arz fiyatından, İnfo Yatırım aracılığıyla 1.700.000 adet günlük geçerli alım emri girilecektir.

Önemli Not 10: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY Para piyasası fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış  gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Pay

(BİST 30’da yer alan paylar teminata konu olabilir)

0,90

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda oluşan son işgünü ağırlıklı ortalama fiyatı

Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı

Döviz (Avro, ABD Doları ve İngiliz Sterlini) Cinsinden Vadeli Mevduat

0,90

Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630