Kapat

Tebliğ Değişikliği Uygulamaları Hakkında

Tebliğ Değişikliği Uygulamaları Hakkında

Değerli Yatırımcımız,

 

10/02/2017 tarih ve 29975 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan III-37.1.b sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ‘de yapılan düzenlemelere istinaden müşteri hesaplarında aşağıdaki uygulamalara gidilecektir;

 

17/02/2017 tarihi gün sonu itibariyle hesap bakiyesinde 50.000 TL muadili döviz tutarından az teminat bulunduran müşterilerimiz yeni pozisyon açamayacak, eski pozisyonlarını kapayabilecektir. Hesap bakiyesinin 50.000 TL muadili döviz tutarı üzerine tamamlanması halinde yeni pozisyonlar açılabilecektir. Tebliğ’de belirtildiği üzere işlemlere başlamadan veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle teminat tutarının 50.000 TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde yeni pozisyon açılamayacak ancak eski pozisyonlar kapatılabilecektir. İşlemlere başlandıktan sonra teminat tutarının zarar neticesinde 50.000 TL veya muadilinin altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilecektir. (İlgili tutarların çevriminde piyasa kurları kullanılacaktır.)

 

Tebliğ gereği en geç 45 gün olarak belirlenen geçiş dönemi 27/03/2017 tarihinde sona erecektir. Bu sebeple 24/03/2017 gün sonu itibariyle tebliğ tarihi ve öncesi tarihlerde açılan pozisyonlar için açılış kaldıraç oranı ve 10:1 kaldıraç oranı arasında oluşan teminat farkları aranacaktır. Teminat açığı doğan müşterilere yapılacak bilgilendirme neticesinde teminat farklarına ait tamamlamaların 27/03/2017’de 17:45 saatine kadar yapılması gerekmektedir. Teminat tamamlaması gerçekleştirmeyen müşterilerin tebliğ tarihi ve öncesinde açılmış pozisyonları düzenleme gereği kapatılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630