Kapat

Ulusal Faktoring A.Ş. Halka Arz Duyurusu

Ulusal Faktoring A.Ş. Halka Arz Duyurusu

Ulusal Faktoring A.Ş. paylarının birincil halka arzı 4-5 Kasım 2021’de gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz.  Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız. 
Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları: Ulusal Faktoring A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 133.500.000 TL’ye artırılması nedeniyle mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle ihraç edilecek 33.500.000 TL nominal değerli paylar ile, mevcut pay sahiplerinden Pinebridge’in sahip olduğu 7.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Toplam 41.000.000 TL nominal değerli payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranı %30,7 olacaktır. Ek satış olması durumunda halka açıklık oranı %36,3’e ulaşacaktır.

Ek Satış hariç halka arz edilecek toplam 41.000.000 TL nominal değerli payların;

16.400.000 TL nominal değerli (%40) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

20.500.000 TL nominal değerli (%50) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

4.100.000 TL nominal değerli (%10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

için tahsis edilmiştir.

Halka arzda talep toplama fiyatı 2,49 TL*’dir.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı: Satış, sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.tr ve www.ulusalfaktoring.com  yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Önemli Not 1: Dağıtım sonucu hak edilen paylar, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 2: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan bedel iadeleri, onaylanan dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben derhal, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların kıymetlerindeki blokajlar İzahname'nin 'Halka arza başvuru süreci' başlıklı 25.1.3.2 no'lu bölümünün "Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi" başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatirim

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630