Kapat

Kayseri Şeker Halka Arz Ediliyor

Kayseri Şeker Halka Arz Ediliyor

Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından KAYSE kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için  tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

 

Konsorsiyum Üyesi

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

İhraççı

Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

16,27 TL

Talep Toplama Tarihi

10-11-12 Mayıs 2023

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Çalışanlardan ve Çiftçilerden Yatırımcılara eşit dağıtım yapılacaktır

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

600.000.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

706.000.000 TL

Halka Arz Miktarı

106.000.000 TL (Sermaye Artırımı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Açıklık Oranı

%15,01

Halka Arz Büyüklüğü

1.724.620.000 TL

  Planlanan Tahsisat          Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %65

Çalışanlardan ve Çiftçilerden Yatırımcılar - %5

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %25

Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar - %5

Taahhütler

1 yıl boyunca Bedelli-Bedelsiz Sermaye Artırımı Yapmama ve Satmama Taahhüdü

Fiyat İstikrarı

30 gün

 

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Bireysel Yatırımcı için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca Borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya Borsa’da özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 3: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. 

Önemli Not 4: Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 5: Yurt İçi Bireysel Yatırımcıların karşılanmayan taleplerine ait paralar ve her türlü iade bedelleri, dağıtım sonuçlarının Konsorsiyum Lideri tarafından kendilerine bildirilmesinin planlandığı gün olan 15 Mayıs 2023 tarihinde Konsorsiyum Üyeleri’nce yatırımcılara iade edilecektir.

Önemli Not 6: Şirket halka arzdan elde edeceği brüt fon tutarının %20’sine kadar olan kısmını 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri için kullanacaktır.

Önemli Not 7: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY Para piyasası fonu)

0,98

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,98

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış  gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,98

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım  

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630