Kapat

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzı

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. Paylarının Halka Arzı

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş. payları 11-12 Mayıs 2023’te Garanti BBVA Yatırım'ın da lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla halka arz ediliyor!  Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından BIENY kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için  tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!
 

Talep Toplama Tarihi

11-12 Mayıs 2023

Halka Arz Fiyatı

42,80 TL

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

İhraççı

Bien Yapı Ürünleri Sanayi Turizm ve Ticaret A.Ş.

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

288.673.881 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

361.000.000 TL

Halka Arz Miktarı

Ek Satış Hariç 72.326.119 TL ( Sermaye Artırımı)

Ek Satış Dahil 86.791.342 TL  (72.326.119 TL Sermaye Artırımı, 14.465.223 TL Ortak Satışı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Satan Ortaklar (Ek Satış Dahil)

Nurullah Ercan (14.465.223 TL)

Ek Satış Hariç Halka Arz Büyüklüğü

3.095.557.893,2 TL

Ek Satış Dahil Halka Arz Büyüklüğü

3.714.669.437,6 TL

Halka Açıklık Oranı

Ek Satış Hariç %20,03, Ek Satış Dahil %24,04

 Planlanan  Tahsisat     Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcı (%55), Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar (%35), Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar (%5) ve Şirket Çalışanları (%5)

Taahhütler

Şirket ve Şirket’in tek sahibi Nurullah Ercan için 1 yıl Borsa’da satmama ve dolaşımdaki pay miktarını arttırmama,

Şirket’in tek sahibi Nurullah Ercan için 180 gün Borsa dışında satmama ve pay virmanlamama,

Şirket’in tek sahibi Nurullah Ercan için 1 yıl halka arz fiyatının altından satmama

Fiyat İstikrarı

30 gün boyunca planlanmaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır:

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve her bir yatırımcı grubu bazında mükerrer talep kontrolü işlemi yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Şirket Çalışanlarının, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcıların ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcıların talepleri sadece Konsorsiyum Liderleri tarafından toplanacaktır.

Önemli Not 3: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımlarında bulunmayan yatırımcıların, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır. Şirket tarafından Garanti Yatırım’a talep toplama başlangıcı öncesinde iletilen şirket çalışanları listesinde T.C. Kimlik Numarası bulunan ve Konsorsiyum Liderleri’nden talep giren yatırımcıların hepsi Şirket Çalışanları tahsisat grubunda değerlendirilecektir. Bu sebeple hem Konsorsiyum Liderlerinden hem de başka aracı kurumlardan talepte bulunan Şirket Çalışanları’nın Konsorsiyum Liderleri haricinde başka aracı kurumlardan girmiş oldukları talepler iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. Şirket tarafından Garanti Yatırım’a talep toplama başlangıcı öncesinde iletilen şirket çalışanları listesinde T.C. Kimlik Numarası bulunan fakat Konsorsiyum Liderleri’nden talepte bulunmayıp başka aracı kurumlardan talepte bulunan yatırımcılar ise Şirket Çalışanlarına dahil edilmeyip Yurt İçi Bireysel Yatırımcı grubuna dahil edilecektir.

Önemli Not 4: Herhangi bir yatırımcı gurubu için yatırımcı başına  talep edilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir.

Önemli Not 5: Halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 6: Müşterek hesaptan talep girişleri kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 7: 30 gün boyunca, halka arzı gerçekleşen tüm payların %20’si ile sınırlı olmak kaydıyla, Şirket tarafından halka arzı gerçekleştirilen payların halka arz pay fiyatıyla çarpılmasıyla oluşan tutar kadar fon fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde kullanılacaktır. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda ise bu tutara ek olarak Nurullah Ercan’ın halka arz edeceği paylar ile halka arz fiyatının çarpılması ile bulunacak toplam tutar fon olarak ayrılacaktır.

Önemli Not 8: Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, Satış Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtlar da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

Önemli Not 9: Talep toplama sonuçları, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesini takip eden en geç 1 iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.
Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri’ne iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 10: Şirket ve Şirket’in tek pay sahibi Nurullah Ercan 1 yıl boyunca satmama ve dolaşımdaki pay miktarını artırmama taahhüdü vermektedir. Şirket’in tek pay sahibi Nurullah Ercan  ayrıca 1 yıl boyunca halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan satmama taahhüdü  ve 180 gün boyunca Borsa dışında pay satmama ve virmanlamama taahhüdü vermektedir.
 
Önemli Not 11: Dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamayacak, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamayacak veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemeyeceklerdir.

 

 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

 

 

Para Piyasası Fonu (GPY Para piyasası fonu)

0,98

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

 

 

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,98

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

 

 

Pay (BİST 30’da yer alan paylar 750.000 TL’nin üstündeki talepler için yalnızca Garanti BBVA Yatırım Şubeleri’ne iletilecek taleplerde teminat olarak kabul edilecektir.)

0,85

BİST Pay Piyasası’nda oluşan son iş günü ağırlıklı ortalama fiyatı

BİST Pay Piyasası’nda oluşan cari piyasa fiyatı

 

 

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış  gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

 

 

TL DİBS

0,98

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

 

       

  Onaylı İzahname (Güncellenen Sayfaları İçeren ) 1.Kısım ve 2.Kısım

  İzahnamede Değişen Sayfalar için tıklayınız.

  İzahname Değişikliği (Eski – Yeni Metin) Karşılaştırması için tıklayınız.

  Esas Sözleşme için tıklayınız.

  Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.

  Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2020-2021 ve 2022) için tıklayınız.

  Denetçi Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.

  Hukukçu Raporu ve Bağımsız Hukukçu Sorumluluk Beyanı için 1.Kısım ve 2.Kısım

  Fonun Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.

  Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu için tıklayınız.

  Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.

  Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

  Saygılarımızla,
  Garanti BBVA Yatırım
  

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630