Kapat

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Halka Arzı

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri: 12-13-14 Nisan 2023

Talep Toplama Fiyatı: 40,60 TL

Başvuru Kanalları: 

Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: 

Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi’nin çıkarılmış sermayesinin 175.000.000 TL’den 220.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 45.000.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile ve Şirket’in mevcut pay sahiplerinin sahip olduğu 5.000.000 TL nominal değerli payların ortak satışı yolu ile halka arz edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca, yeterli talep gelmesi halinde 10.000.000 TL nominal değerli mevcut ortaklara ait payların da ek satışı planlanmaktadır. Toplam 50.000.000 TL nominal değerli payların (ek satış hariç) satışının gerçekleşmesi durumunda Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranının %22,73, ek satışın gerçekleşmesi halinde ise halka arz sonrası halka açıklık oranının %27,27 olması beklenmektedir.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 40,60 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %80, Grup Çalışanları için %3 ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %17 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1:  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Grup Çalışanlarına eşit dağıtım yöntemi uygulanacaktır ve mükerrer talep kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır.

Önemli Not 2: Talep miktarının 1 (bir) lot (1 TL) ve katları şeklinde olması şarttır. Yatırımcı bazında talepte bulunulabilecek pay tutarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. Yatırımcılar istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır (minimum talep miktarı) belirleyebileceklerdir.

Önemli Not 3: Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, Grup Çalışanları ve Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar için talep toplama sonucunda payların dağıtımı sırasında bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talep tutarları hesaplamada dikkate alınacaktır. Mükerrer taleplerin tespiti amacıyla yapılan kontrol sonucunda başvuru taleplerinin satışa sunulan pay tutarından az olması halinde, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların en yüksek miktarlı ikinci talep tutarları da hesaplamada dikkate alınacaktır. Satışa sunulan pay tutarının tamamını karşılayacak talep belirleninceye kadar hesaplamaya bu şekilde devam edilecektir.

Önemli Not 4: Müşterek hesaplardan başvuru kabul edilecektir. Müşterek hesaplardan yapılan başvurular, müşterek hesap sahiplerinden birisinin TCKN/VKN bildirimi ile iletilecektir. Talep sahibi olarak TCKN/VKN bilgisi iletilen yatırımcının ayrıca münferit talebi de olursa, bu taleplerden daha yüksek miktarlı olanı kabul edilecektir.

Önemli Not 5: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben derhal, talebi giren Konsorsiyum Üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar kaldırılacaktır.

Önemli Not 6: Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydı sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyelerine iletilmesini takip eden en geç üçüncü tam iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 7: Şirket 1 (bir) yıl boyunca nakit artırım yoluyla bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir.

Önemli Not 8: Şirket ve tüm şirket ortakları 12 ay satmama taahhüdü vermiştir.

Önemli Not 9: Şirket Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonraki 15 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri yapılması planlanmaktadır.

Önemli Not 10: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY Para piyasası fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış  gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630