Kapat

Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı (11-12-13 Mayıs Talep Toplama)

Yayla Agro Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı (11-12-13 Mayıs Talep Toplama)

Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzı 11-12-13 Mayıs’ta Garanti BBVA Yatırım’ın eş lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz.  Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları: Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. ’nin çıkarılmış sermayesinin 430.000.000 TL’den 472.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 42.600.000 TL ve Şirket'in mevcut tek kişi ortağı Hasan GÜMÜŞ’ün sahip olduğu 28.400.000 TL nominal değerli olmak üzere toplam 71.000.000  TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %15,02 olacaktır.

Halka arz edilecek toplam 71.000.000 TL nominal değerli payların;

21.300.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,

21.300.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılara,

21.300.000 TL nominal değerdeki (%30) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,

7.100.000 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara,

gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Not: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.500 adet ve altında, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise 1.501 adet ve üzerinde başvuru yapabilirler.

Halka arzda talep toplama fiyatı 12,50 TL*’dir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü halka arz büyüklüğünün %50’si kadardır.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.gov.tr), Yayla Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (www.yaylabakliyat.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (www.garantibbvayatirim.com.tr) ve Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (www.ykyatirim.com.tr) web sitelerinde yayınlanmaktadır.Yatırımcıların yatırım kararlarını izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı: Satış, Garanti BBVA Yatırım eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt İçi Bireysel ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.trwww.yaylabakliyat.com.trwww.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Önemli Not 1: Yurt içi Bireysel Yatırımcı ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Bireysel Yatırımcı grubundaki yatırımcılardan bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yurt içi Yüksek Başvurulu Yatırımcı başvuruları, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satış Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgileri içermeyen ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular (Vergi Kimlik numarası ve/veya yabancı kimlik numarası yazılacak) dışında kalan yatırımcıların T.C. kimlik numarasını içermeyen kayıtları iptal edilerek dağıtıma dahil edilmeyecektir. İzahnamenin 25.2.3.f maddesi kapsamında uygulanması durumunda mükerrer taleplerin dağıtıma dahil edilmeme durumu saklıdır.

Önemli Not 3: Talep toplama sonuçları, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup, karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben en geç takip eden 1 (bir) iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname'nin “Halka arza başvuru süreci” başlıklı 25.1.3.2 numaralı bölümünün “(b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Onaylı İzahname için tıklayınız.

Esas Sözleşme için tıklayınız.

Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Raporu (31.12.2021,2020,2019) için tıklayınız.

Denetçi Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.

Değerleme Kuruluşu Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.

Değerleme Raporları için tıklayınız.

Hukukçu Raporu için tıklayınız.

Hukukçu Raporu Ekleri için tıklayınız.

Hukuk Bürosu Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.

Fonun Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.

Onaylı Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.

Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630