Kapat

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Talep Toplama Tarihleri : 21 - 22 Eylül 2023
Halka Arz Fiyatı: 10,24 TL

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş. Halka Arz Ediliyor!  Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından DMRGD kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!
 

İhraççı

DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

10,24 TL

Talep Toplama Tarihi

21-22 Eylül 2023

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

110.300.000 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

185.300.000 TL

Halka Arz Miktarı

75.000.000 TL (Sermaye Artırımı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

768.000.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%40,47

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

Planlanan Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %54, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %29, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar - %15, Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar - %2

Taahhütler

Şirket’in 1 yıl süreyle herhangi bir bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artımı yapmayacağı ve dolaşımdaki pay miktarını hiçbir surette artırmayacağı taahhüdü

Mevcut ortakların paylarını 1 yıl süreyle hiçbir şekilde Borsa’da satmayacakları taahhüdü

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemi planlanmamaktadır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar grupları için eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır. 

Önemli Not 2: Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’ın talepleri sadece A1 Capital tarafından toplanacaktır.

Önemli Not 3: “Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar”ın, “Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar” tahsisat grubuna dahil olacak şekilde başvuruda bulunmaları mümkün olmakla birlikte, bu kişiler en yüksek talep miktarları hangi tahsisat grubunda ise o grup kapsamında dağıtıma tabi tutulacak ve bu kapsamda “Çalışanlardan Oluşan Yatırımcılar”ın birden fazla tahsisat grubunda pay alması söz konusu olmayacaktır.

Önemli Not 4: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 5: Müşterek hesaplardan girilen emirler kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 6: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 7: Kurul’un 30.03.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararına göre yatırımcı bazında talep edilebilecek azami pay miktarı, söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay miktarının dörtte birini geçemeyecektir. 

Önemli Not 8: Kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname’nin ‘Halka arza başvuru süreci’ başlıklı 25.1.3.2. numaralı bölümünün “b) Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 9: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru veya her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için sabah ilk açıkladığı gişe kuru (Küsuratlı yabancı para tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru (Küsuratlı yabancı para tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı

DİBS’lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr) ve Şirket’in (dmrunlumamuller.com) internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,
Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630