Kapat

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Paylarının Gönüllü Pay Alım Teklifi Yoluyla Alınması Hk.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. Paylarının Gönüllü Pay Alım Teklifi Yoluyla Alınması Hk.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.’nın (“BBVA”), hâlihazırda sahip olmadığı Türkiye Garanti Bankası A.Ş. payları için BBVA tarafından gerçekleştirilecek gönüllü pay alım teklifine (“Gönüllü Pay Alım Teklifi”) ilişkin olarak, BBVA, Garanti BBVA paylarının %50’sinden fazlasını iktisap etmek için hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde alınması gereken tüm izinleri almıştır. Bu doğrultuda, BBVA, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği’nin (“Tebliğ”) Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan Gönüllü Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’na ilişkin onay için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu, Tebliğ’in Dördüncü Bölümü uyarınca hazırlanan Bilgi Formu’nu E-29833736-110.05.05-19391 sayılı ve 31 Mart 2022 tarihli yazısıyla onaylamıştır.

Gönüllü Pay Alım Teklifi süreci 4 Nisan 2022’de başlayıp 29 Nisan 2022 tarihinde sona erecek olup, 20 iş günü boyunca devam edecektir. Gönüllü Pay Alım Teklifi Bilgi Formu’nda belirtildiği üzere pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal bedelli paylar için 12,20 TL’dir.

Bu çerçevede BBVA tarafından Türkiye Garanti Bankası A.Ş. hisseleri için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına ilişkin Onaylı Bilgi Formu için tıklayınız.

Talep Formu için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630