Kapat

Tebliğ Değişikliğine Dair Duyuru

Tebliğ Değişikliğine Dair Duyuru

Değerli Müşterimiz,
 

20/10/2017 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanan  “Yatırım Hizmetleri Ve Faaliyetleri İle Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile düzenlenen, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği 20/12/2017 tarihli 790 nolu Genel Mektubuyla da uygulama detayları duyurulan kaldıraçlı alım satım işlem teminatlarının izlenmesi ve raporlanmasına ilişkin değişiklikler 09/01/2018 tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Bu tarih itibariyle müşteri teminatları, Brüt Varlık Tutarı* ve Net Varlık Tutarı** şeklinde ayrı ayrı olmak üzere ve en geç ertesi iş günü içerisinde Takasbank’ın belirlediği esaslar çerçevesinde müşteri bazında Takasbank’a raporlanacaktır. Müşterilerin Takasbank nezdindeki alt hesaplarında bulunan brüt varlık ve net varlık tutarlarının Takasbank sistemleri aracılığıyla müşterilere sunulacağı belirtilmiştir. Gerçekleşen değişikliğe uyum  sağlamak amacıyla 09/01/2018 tarihinden itibaren işlem platformlarımızda da (Java, HTML, Mobil) Brüt Varlık ve Net Varlık tutarlarına yer verilecektir. Konu ile ilgili sorularınız için Yatırımcı Destek Merkezimize ulaşabilirsiniz.

*Brüt Varlık: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile yalnızca kapanan pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanan bakiyeyi,

** Net Varlık: Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde müşteriler tarafından yatırılan ve çekilen teminatlar ile açık ve kapanan tüm pozisyonların kar/zarar tutarları dikkate alınarak hesaplanan varlığı ifade eder.

 

Saygılarımızla,

Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630