Kapat

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş Halka Arzı

Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri: 23-24-25 Şubat 2022

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?
Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 TL’den 127.500.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 27.500.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut hissedarlara ait 7.692.308 TL nominal değerli 7.692.308 adet olmak üzere toplamda 35.192.308 TL nominal değerli 35.192.308 adet pay halka arz edilecektir.

Halka arzda talep toplama fiyat aralığı yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyat aralığı 11,50 - 12,50 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %25, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için %25, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %25 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %25 olarak belirlenmiştir.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 1.000 adet ve altında, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ise 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapabilirler.

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar olarak başvuranların nihai talep adedi belirlendikten sonra her iki grup konsolide edilerek mükerrer taramaya tabi tutulacak, bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcıların yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir.

Önemli Not 1: Oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Önemli Not 2: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 3: Yatırımcının iade tutarını pay olarak talep etmeye yönelik tercihini belirtmesi durumunda, talep fiyat ile nihai halka arz fiyatı arasındaki fark, ilave pay talebi olarak yatırımcı talebine yansıtılacak ve ancak bu yansıtmalardan sonra payların dağıtım işlemine başlanacaktır. Bedel farkının talebe dönüştürülmesinden sonra kalan bakiye ve/veya karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben derhal, talebi giren konsorsiyum üyeleri tarafından İzahname’nin 25.1.3.2 ( c ) maddesinde belirtilen başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara iade edilecektir .

Önemli Not 4: Talebi karşılanan yatırımcıların payları, kaydi sistem esasları çerçevesinde, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç üçüncü iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 5: Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasını takiben 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630