Kapat

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Paylarının Birincil Halka Arzı

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. Paylarının Birincil Halka Arzı

Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş. paylarının birincil halka arzı 8-9-10 Mart 2023’te Garanti BBVA Yatırım’ın lider olduğu konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Halka Arz” adımından başvurabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet halka arz başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Halka Arz Detayları: Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin sermayesinin 340.370.703 TL’lik kısmını temsil eden, mevcut ortaklardan Akfen Holding A.Ş.’ye ait 340.370.703 TL nominal değerli 340.370.703 adet payın halka arzı gerçekleştirilecektir.

Not : Akfen Grubu Çalışanları, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar sadece Garanti Yatırım’a başvuruda bulunabileceklerdir.
 

Halka arz edilecek toplam 340.370.703 TL nominal değerli payların;

  • 68.074.141  TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a

  • 68.074.141 TL nominal değerdeki (%20) kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a

  • 170.185.351 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a

  • 34.037.070 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Akfen Grubu Çalışanları’na gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmiştir.

Halka arzda talep toplama fiyatı 9,80 TL*’dir.

Fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerde fon büyüklüğü toplam brüt halka arz gelirinin %50’sine kadar olan kısmı olacaktır.

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.​

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı: Satış, Garanti BBVA Yatırım liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından sabit fiyat ile talep toplama ve en iyi gayret aracılığı yöntemiyle gerçekleştirilecektir. Yurt içi Bireysel Yatırımcılara ve Akfen Grubu Şirket Çalışanlarına oransal dağıtım yapılacaktır.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını müteakip iki iş günü içerisinde geçecektir.

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname; www.kap.org.trwww.akfenren.com.tr  ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Önemli Not 1: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar tanımlarında bulunmayan yatırımcıların, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları grubu için oransal dağıtım yöntemi kullanılacaktır.

Önemli Not 3: İlk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları (bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcılara yatırımcı başına olmak üzere) birer adet pay verilecek, daha sonra Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Akfen Grubu Çalışanları yatırımcı grupları için ayrı ayrı geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesiyle “arzın talebi karşılama oranı” bulunacaktır. 1’er adet pay dağıtıldıktan sonra, yatırımcıların dahil edildikleri tahsisat grubu içinde kabul edilmiş tüm talepleri için oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından yukarıda belirtilenlerin haricinde bir mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır.

Önemli Not 4: Toplanan talepler her bir tahsis grubu için ayrı ayrı bir araya getirildikten sonra, II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği’nin ekinde yer alan talep formuna göre içermesi gereken asgari bilgiler ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de yerleşik yabancı uyruklular dışında kalan bireysel yatırımcıların, T.C. kimlik numarasını içermeyen ve Akfen Grubu Çalışanları tahsisatından başvuran yatırımcıların T.C. kimlik numaraları Şirket tarafından sağlanan listede yer almayan kayıtları da iptal edilerek dağıtıma dâhil edilmeyecektir.

Önemli Not 5: Talep toplama sonuçları, talep toplama süresinin bitimini izleyen en geç 2 iş günü içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun www.kap.org.tr adresinde açıklanacak olup, dağıtım sonuçlarının kesinleşmesini takip eden iş günü içerisinde bakiye tutar üzerindeki blokaj iade edilecektir.

Talep toplama sonrası hak kazanılan paylar yatırımcıların hesabına, halka arza ilişkin sonuçların duyurulmasını takiben 2 işgünü içerisinde (tahmini 15 Mart 2023) geçecek olup payların 16 Mart 2023 tarihinde Borsa’da işlem görmeye başlaması planlanmaktadır.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630