Kapat

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri : 18-19 Kasım 2021

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.  paylarının birincil halka arzına ilişkin talep 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 26.000.000 TL’sini temsil eden ve mevcut ortaklardan Bera Holding A.Ş.’ye ait 26.000.000 TL nominal değerli 26.000.000 adet pay halka arz edilecektir. Bu payların halka arz edilmesi ile Şirket’in halka açıklık oranı %20,00 olacaktır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 6,95 TL’dir.

Tahsisat grupları %30 Yurtiçi Bireysel Yatırımcılar, %30 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar, %30 Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılar ve %10 Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılar olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için izahnamenin 25.2.3.f maddesinde belirtilen şekilde tarama yapılacak, mükerrer tarama sonrasında yatırımcılardan 1.000 adet ve altında başvuru yapan Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve 1.001 adet ve üzerinde başvuru yapan Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ayrı ayrı oransal dağıtıma tabi tutulacaktır. Yatırımcıların, Kurumsal Yatırımcı, Yurt İçi Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır. Bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir.

Önemli Not 2: Oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 4: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri’ne teslim edilmesini takiben derhal, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname’nin ‘’Halka arza başvuru süreci’’ başlıklı 25.1.3.2 no’lu bölümünün Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi’’ başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 5: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 6: Halka arz edilecek payların tamamının satılmış olup olmamasından bağımsız olarak, toplam brüt halka arz gelirinin %30’una kadar olan kısmı Halk Yatırım tarafından, 30 (otuz) günlük süre ile sınırlı kalmak kaydıyla fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler için kullanılacaktır.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630