Kapat

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri: 26-27 ve 30 Ocak 2023

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Bülbüloğlu Vinç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 30.000.000 TL’den 37.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan toplam 7.600.000 TL nominal değerli paylar sermaye artışı ile ve Şirket’in mevcut pay sahiplerinin sahip olduğu toplam 3.900.000TL nominal değerli payların ortak satışı yolu ile halka arz edilmesi planlanmaktadır. Toplam 11.500.000 TL nominal değerli payların satışının gerçekleşmesi durumunda Şirket’in halka arz sonrası halka açıklık oranının %30,59 olması planlanmaktadır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 31,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için %53, Şirket Çalışanları için %2, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %25 ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar için %20 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1:  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara ve Şirket Çalışanlarına oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Önemli Not 2: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı halka arz edilen toplam pay miktarı ile sınırlıdır. Şirket Çalışanlarının talep edebileceği azami pay miktarı 16.000 lot ile sınırlıdır. Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar ve Şirket Çalışanları istedikleri takdirde talep formunda almak istedikleri miktara ilişkin alt sınır belirleyebileceklerdir.

Önemli Not 3: Yurt İçi Bireysel ve Şirket Çalışanları yatırımcı grupları bir araya getirilerek her bir yatırımcıya 1’er adet pay verilmeden önce mükerrer tarama yapılacak olup 1’er adet pay dağıtımının ardından oransal dağıtım yöntemi kullanılacağından yukarıda belirtilenin haricinde bir mükerrer talep kontrolü işlemi yapılmayacaktır.

Önemli Not 4: Müşterek hesaplardan yapılan talep girişleri kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 5: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben derhal ve her halukarda en geç takip eden 1(bir) iş günü içerisinde satışı gerçekleştiren Konsorsiyum üyeleri tarafından başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir.

Önemli Not 6: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 7: Şirket 1 (bir) yıl boyunca nakit artırım yoluyla bedelli sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir.

Önemli Not 8: Şirket’in hakim ortakları ise 18 (onsekiz) ay boyunca Halka arz fiyatının altında Borsa’da satmama taahhüdü vermiştir.

Önemli Not 9: Şirket Yönetim Kurulu,  Şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 5 yıl süreyle; 2023, 2024, 2025, 2026 ve 2027 yılları hesap dönemlerine ilişkin net dağıtılabilir dönem karının %30’unun nakit kar payı şeklinde dağıtılmasına karar vermiştir.

Önemli Not 10: Şirket payların Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 1(bir) yıl süreyle sahip oldukları Şirket paylarını halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa İstanbul’da satmayacakları ve bu payların halka arz fiyatının altında Borsa İstanbul’da satılması sonucunu doğuracak şekilde herhangi bir işleme konu etmeyeceklerine ve Borsa İstanbul dışında yapılacak satışlarda satışa konu payların da sınırlamaya tabi olacağını alıcılara bildireceklerine dair taahhüt vermiştir.

Önemli Not 11: Fiyat istikrarı işlemleri uygulanmayacaktır.

Önemli Not 12: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY Para piyasası fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için ilk açıkladığı döviz alış  gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz teminatında her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin ilgili günde açıkladığı ilk gösterge alış fiyatı

Döviz (Avro, ABD Doları ve İngiliz Sterlini) Cinsinden Vadeli Mevduat

0,90

Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (Küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Döviz cinsinden vadeli mevduatların TL’ye dönüştürülmesinde, her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için anlık döviz alış gişe kuru (küsuratlı döviz tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630