Kapat

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arzı

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arzı

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş paylarının birincil halka arzı 2-3 Haziran 2022’de “Borsa’da Satış – Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da Garanti BBVA Yatırım  aracılığıyla gerçekleşecektir.

Başvuru Kanalları: Halka arza, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Hisse Senedi” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler”-“Yatırımlar” menüsünde “Hisse Senedi” adımından EUREN.HE kodunu aratarak başvurabilirsiniz. 

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Not: Birincil Piyasada ortak hesaplardan halka arz başvurusu yapılamamaktadır.

Halka Arz Detayları: Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin  çıkarılmış sermayesinin 135.000.000 TL’den 168.780.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan toplam 33.780.000 TL nominal değerli 33.780.000 adet payın halka arzı gerçekleşecektir. Halka arz sonrasında Şirket’in halka açıklık oranı 20,01% olacaktır.

Halka arz fiyatı 16,25 TL*’dir.

 

*Halka arz edilen payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.​

Satış/Dağıtım Yöntemi/Zamanı: Borsa İstanbul dağıtımda talepleri yatırımcı hesabı bazında dikkate almamaktadır. Dağıtım, MKK sicil numarası kullanılarak yatırımcı bazında zaman önceliği esasıyla ilk emre dağıtım yapılacaktır. Diğer emirler dağıtıma konu edilmeyecektir. Dağıtım, halka arzın ikinci gününde birincil piyasa işlem süresinin bitişini takiben Borsa İstanbul tarafından yapılacaktır.

 

Halka arz ile ilgili olarak hazırlanan İzahname;  www.kap.org.tr,  www.europen.com.tr ve www.garantibbvayatirim.com.tr internet sitesinde yatırımcıların incelemesine sunulmuş olup yatırım kararlarının İzahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

Yatırım kararlarının izahname ile tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir.

 

Onaylı İzahname için tıklayınız.

Şirket Esas Sözleşmesi için tıklayınız.

Şirket Yönetim Kurulu İç Yönergesi için tıklayınız.

Şirket’in 31.12.2019, 31.12.2020 ve 31.12.2021 tarihlerinde sona eren yıllara ilişkin Konsolide Finansal Tablolar ve Özel Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.

Bağımsız Denetim Kuruluşu Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.

Gayrimenkul Değerleme Raporu 1.Bölüm için tıklayınız.

Gayrimenkul Değerleme Raporu 2.Bölüm için tıklayınız.

Gayrimenkul Değerleme Raporu 3.Bölüm için tıklayınız.

Gayrimenkul Değerleme Raporu 4.Bölüm için tıklayınız.

Gayrimenkul Değerleme Raporu 5.Bölüm için tıklayınız.

Gayrimenkul Değerleme Şirketinin Sorumluluk Beyanı için tıklayınız.

Fon Kullanım Yeri Raporu için tıklayınız.

Hukukçu Raporu için tıklayınız.

Şirket’in 31.03.2022 tarihinde sona eren döneme ilişkin Konsolide Finansal Tabloları ve Özel Bağımsız Denetim Raporu için tıklayınız.

Şirket’in 2019,2020 ve 2021 yıllarında en büyük 10 müşterisinin listesi için tıklayınız.

Şirket’in 2019,2020 ve 2021 yıllarında en büyük 10 tedarikçisinin listesi için tıklayınız.

Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu için tıklayınız.

Fiyat Tespit Raporu için tıklayınız.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630