Kapat

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arzı

Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş Halka Arzı

Talep Toplama Tarihleri: 11-12-13 Mayıs 2022

Başvuru Kanalları: Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları: Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 120.000.000 TL’den 135.600.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak olan 15.600.000 TL nominal değerli paylar ile mevcut hissedarlara ait 7.800.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 23.400.000 TL halka arz edilecek olup Şirket’in halka açıklık oranının %17,26 olması planlanmaktadır. Mevcut ortaklara ait toplam 4.680.000 TL nominal değerli paylar ek satışa konu olabilecektir. Ek satışa konu payların tamamının satılması durumunda, halka arz edilecek payların toplam nominal değeri 28.080.000 TL olacak ve halka açıklık oranı %20,71’e ulaşacaktır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 26,00 TL olarak belirlenmiştir.

Tahsisat grupları Grup Çalışanları için %0,5, Bireysel Yatırımcılar için %30, Yüksek Başvurulu Yatırımcılar için %44,5 ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar için %25 olarak belirlenmiştir.

Önemli Not 1:  Müşterek hesaplardan girilen emirler kabul edilmeyecektir.

Önemli Not 2: Grup Çalışanlarına, Bireysel Yatırımcılara ve Yüksek Başvurulu Yatırımcılara oransal dağıtım yapılacaktır.

Önemli Not 3:  Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli  dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştirilen konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemi ile başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar halka arza ilişkin İzahname’nin 25.1.3.2 (b) maddesinde anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 4: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 5: Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasını takiben 30 gün süreyle fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanmaktadır. Fiyat istikrarından alınan paylar 180 gün boyunca satılmayacaktır.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630