Kapat

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor!

Talep Toplama Tarihleri : 14 - 15 Eylül 2023
Halka Arz Fiyatı: 22,60 TL

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arz Ediliyor!  Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet’te “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından HATSN kodunu aratarak yapabilirsiniz. Garanti BBVA mobil ve internet başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için   tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!
 

İhraççı

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Halka Arz Fiyatı

22,60 TL

Talep Toplama Tarihi

14-15 Eylül 2023

Halka Arz Öncesi Çıkarılmış Sermayesi

188.037.093 TL

Halka Arz Sonrası Çıkarılmış Sermayesi

221.500.000 TL

Halka Arz Miktarı

44.300.000 TL (33.462.907 TL Sermaye Artırımı, 10.837.093 TL Ortak Satışı)

Aracılık Yöntemi

En İyi Gayret Aracılığı

Halka Arz Büyüklüğü

1.001.180.000 TL

Halka Açıklık Oranı

%20,00

Halka Arz Talep Toplama Yöntemi

Sabit Fiyatla Talep Toplama

Dağıtım Yöntemi

Eşit Dağıtım

Planlanan Tahsisat Grupları

Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar - %70, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar - %20, Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %10

Taahhütler

Şirket 1 yıl boyunca bedelli ve/veya bedelsiz sermaye artırımı yapmama taahhüdü vermiştir. Şirket ortakları da 1 yıl boyunca hiçbir şekilde pay satmama taahhüdü vermiştir

Fiyat İstikrarı

Fiyat istikrarı işlemleri yerine “Günlük Alım Emri Taahhüdü” uygulanacaktır.

Halka arza dair diğer önemli bilgiler ise aşağıda yer almaktadır.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar gruplarında, eşit dağıtım yöntemi kullanılacaktır ve mükerrer talep kontrolü yapıldıktan sonra sadece en yüksek miktarlı talepleri dikkate alınacaktır. 

Önemli Not 2: Yurt İçi ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar taleplerini sadece İnfo Yatırım üzerinden başvuruda bulunabilecektir.

Önemli Not 3: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için tahsis edilen toplam lot miktarı talepte bulunan yatırımcı sayısına bölünecek ve bu suretle bulunan tutar ve altındaki alım talepleri karşılanacaktır. Kalan tutarlar, talebi tamamen karşılanamayan yatırımcı sayısına bölünerek aynı şekilde dağıtılacaktır. Bu şekilde dağıtım işlemine bu grup için tahsis edilerek satışa sunulan sermaye piyasası araçlarının tamamı dağıtılıncaya kadar devam edilecektir. Dağıtım sonucunda ortaya çıkan miktarlar, miktar konusunda bir alt sınır koyan yatırımcılar açısından gözden geçirilecektir. Miktarın bu alt sınırın altında kalması halinde yatırımcı isteğine uygun olarak çıkarılacak ve bu miktarlar tekrar dağıtıma tabi olacaktır.

Önemli Not 4: Müşterek hesaplardan gelen talepler kabul edilmeyecektir. 

Önemli Not 5: Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın i-SPK-128.21 (30/03/2023 tarihli ve 20/412 s.k.) İlke Kararı gereği; dağıtımdan pay alan yatırımcılar, dağıtım listesinin kesinleşmesini takiben hesaplarına aktarılan payları, paylar hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 90 gün boyunca borsa dışında satamaz, başka yatırımcı hesaplarına virmanlayamaz veya borsada özel emir ile ve/veya toptan satış işlemine konu edemezler.

Önemli Not 6: Kurul’un 30.03.2023 tarihli ve 2023/21 sayılı bülteninde yer alan İlke Kararına göre, yatırımcı bazında talepte bulunabilecek pay tutarı söz konusu yatırımcının dahil olduğu gruba tahsis edilen toplam pay tutarının dörtte birini geçemeyecektir. Yurt İçi Bireysel Yatırımcı kategorisinden talepte bulunacak Yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarı olan 31.010.000 adedin dörtte biri olan 7.752.500 adedi geçemeyecektir. Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı kategorisinde talepte bulunacak yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarı olan 8.860.000 adedin dörtte biri olan 2.215.000 adedi geçemeyecektir. Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı kategorisinde talepte bulunabilecek yatırımcılar için talep edilebilecek azami pay miktarı bu tahsisat grubuna tahsis edilen toplam pay miktarı olan 4.430.000 adedin dörtte biri olan 1.107.500 adedi geçemeyecektir.

Önemli Not 7: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin ‘Halka arza başvuru süreci’ başlıklı 25.1.3.2. no’lu bölümünün “Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 8: Yatırımcılar halka arzda sadece aşağıdaki varlıklarını teminat göstererek talepte bulunabilirler. Başvuru yerleri Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve T. Garanti Bankası A.Ş. olan yatırımcıların teminat gösterebileceği menkul kıymetler ve kıymet bazında blokeye alınacak tutarlar aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Talep girişi yapılabilmesi için bu tutarların müşteri hesaplarında hazır olması gerekmektedir.
 

Teminata Alınacak Kıymet

Teminat Katsayısı

Teminata Alımda
Uygulanacak Fiyat

Teminat Bozumunda Uygulanacak Fiyat

Para Piyasası Fonu (GPY1. Ve GPY2. Para Piyasası Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu (GPY Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu)

0,97

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Fonun o gün için fon kurucusu tarafından açıklanan alış fiyatı

Döviz (ABD Doları, Avro, İngiliz Sterlini)

0,90

TCMB tarafından açıklanan bir gün öncesinin alış kuru veya her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın söz konusu yabancı para için sabah ilk açıkladığı gişe kuru (Küsuratlı yabancı para tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

Her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın cari kuru (Küsuratlı yabancı para tutarları bir ve katları şeklinde yukarı yuvarlanacaktır.)

TL DİBS

0,95

Her bir Konsorsiyum Üyesi’nin çalıştığı bankanın ilgili günde ilk açıkladığı gösterge alış fiyatı

DİBS’lerde her bir konsorsiyum üyesinin çalıştığı bankanın ilgili gündeki işlem anındaki cari alış fiyatı

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa İstanbul’un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP’ta (kap.org.tr) ve Şirket’in (Hat-San.com.tr) internet sitesinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630