Kapat

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı (Talep Toplama Tarihleri 28 - 29 - 30 Temmuz 2021)

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Halka Arzı (Talep Toplama Tarihleri 28 - 29 - 30 Temmuz 2021)

Başvuru Kanalları:
 

Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları:

Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. paylarının birincil halka arzına ilişkin talep toplama 28 -29 - 30 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL’den 300.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek 50.000.000 TL nominal değerli paylar ve Şirket’in mevcut ortaklarının sahip olduğu 12.500.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 62.500.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecektir. Fazla talep gelmesi durumunda 6.250.000 TL nominal değerli paylar ek satış kapsamında değerlendirilecek olup halka arz edilecek toplam paylar 68.750.000 TL seviyesine ulaşacaktır. Halka arz sonrası halka açıklık oranı %20,83 (ek satış dahil %22,91) olacaktır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 10,75 TL’dir.

Tahsisat grupları, %34 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %35 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar %30 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar %1 Şirket Çalışanları şeklinde belirlenmiştir.

Önemli Not 1: Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak olup, ilk aşamada (yetmesi kaydıyla), talepte bulunan ve minimum talep miktarı karşılanabilecek tüm Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara birer adet pay verilecek, daha sonra, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için geriye kalan tahsisat miktarının, kalan pay talep miktarına bölünmesi ile “Arzın Talebi Karşılama Oranı” bulunacaktır. Bulunan Arzın Talebi Karşılama Oranı her bir yatırımcıya ait kişisel talep ile çarpılacak ve paylar dağıtılacaktır.

Önemli Not 2: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Önemli Not 3: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 4: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine teslim edilmesini takiben izleyen iş günü içerisinde, satışı gerçekleştiren konsorsiyum üyeleri tarafından, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve kıymet blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İzahname’nin ‘Halka arza başvuru süreci’ başlıklı 25.1.3.2.b bölümünün “Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi” başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 5: Payların BİAŞ’da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün süre ile Fiyat İstikrarı işlemleri yapılması planlanmaktadır. Ek satış hakkının kullanılması halinde, azami olarak ek pay satışından elde edilecek kaynağın tümü bu amaç için kullanacaktır.

Saygılarımızla,

Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630