Kapat

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Talep Toplama Tarihleri: 8 - 9 – 10 Eylül 2021

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Talep Toplama Tarihleri: 8 - 9 – 10 Eylül 2021

Başvuru Kanalları:

Halka arz taleplerinizi, Garanti BBVA İnternet Bankacılığı’nda “Yatırım” menüsü altında bulunan “Halka Arz” - “Hisse Senedi Halka Arz” adımından ve Garanti BBVA Mobil’de “İşlemler” – “Yatırımlar” menüsündeki “Halka Arz” adımından yapabilirsiniz. Garanti BBVA İnternet Bankacılığı başvuru adımları yönlendirme videomuzu izlemek için tıklayınız.

Ayrıca, Garanti BBVA Yatırım Şubeleri ve 444 0 630 numaralı Yatırımcı Destek Merkezi’mizden de başvuru yapabilirsiniz.

Hisse Senedi hesabınız yoksa?

Garanti BBVA Yatırım nezdinde hisse hesabınız yoksa hesap açmak için hemen tıklayın!

Halka Arz Detayları:

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.  paylarının birincil halka arzına ilişkin talep 8 - 9 – 10 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecektir. Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin 100.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinden mevcut ortakların sahip olduğu 20.000.000 TL nominal değerli adet pay ve ek satış amaçlı ayrılmış olan 4.000.000 TL nominal değerli adet pay olmak üzere toplam 24.000.000 adet pay halka arz edilecektir. Halka açıklık oranı %20,00 olarak gerçekleşecek olup, ek satışa konu payların tamamının ek satış kapsamında satılması halinde halka açıklık oranı %24’e ulaşacaktır.

Halka arzda talep toplama sabit fiyat yöntemiyle yapılacak olup, 1 TL nominal değerli payın fiyatı 13,87 TL’dir.

Tahsisat grupları, %60 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar %30 Yüksek Başvurulu Yatırımcılar ve %10 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar şeklinde belirlenmiştir.

Önemli Not 1: 
Bireysel Yatırımcı:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir .(Anonim ve limited şirketler bu kategoriden başvurabilir.) Bu kategorideki yatırımcılar için azami pay başvuru miktarı 1000 adet olup bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en fazla 1000 adet talepte bulunabileceklerdir.

Yüksek Başvurulu Yatırımcı: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları, yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahipleri dâhil Türkiye'de ikametgah sahibi gerçek ve tüzel kişiler, yerleşmek niyetiyle bir takvim yılı içinde Türkiye'de devamlı olarak 6 aydan fazla oturanlar ve Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar tanımları dışında kalan ve merkezi Türkiye’de bulunan tüm tüzel kişilerdir.(Anonim ve limited şirketler bu kategoriden başvurabilir.) Bu kategorideki yatırımcılar için asgari pay başvuru miktarı 1001 adet olup bu kategoriden dağıtıma dahil olmak isteyen yatırımcılar en az 1001 adet talepte bulunmak zorundadırlar.

Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Türkiye’de kurulmuş Emeklilik Yatırım Fonları ve Yatırım Fonları ile emekli ve yardım sandıkları, 17 7 1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun geçici 20 maddesi uyarınca kurulmuş olan sandıklar. (Taleplerini sadece Konsorsiyum Lider’ine iletebileceklerdir.)

Önemli Not 2: Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tanımında bulunmayan yatırımcıların talepleri tek bir havuzda toplanacaktır. Söz konusu yatırımcıların Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı tahsisat gruplarından sadece birine dahil olacak şekilde başvurması esastır. Bir defadan fazla talepte bulunan yatırımcıların bulunması durumunda ilgili yatırımcının yalnızca en yüksek miktarlı talebi kabul edilecektir. Yatırımcılardan 1000 adet ve altında başvuru yapanlar Bireysel Yatırımcı 1001 adet ve üzerinde başvuru yapanlar Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak dikkate alınacaktır. Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı olarak başvuranların nihai talep adedi belirlendikten sonra farklı Konsorsiyum Üyeleri’nden eşit miktarda mükerrer talep yapılmışsa veya yetersiz bilgi girişinden dolayı kararsız kalınıyorsa Konsorsiyum Lideri ve Halka Arz Eden Ortaklar’ın uygun gördüğü şekilde dikkate alınacaktır Ancak yatırımcıların yalnızca en yüksek talebinin kabul edilmesi uygulaması sonrası hesaplanacak Bireysel Yatırımcı ve Yüksek Başvurulu Yatırımcı toplam talep miktarının halka arz edilen pay miktarından az olması durumunda mükerrer talepte bulunan söz konusu yatırımcıların diğer talepleri de dikkate alınacaktır.

Önemli Not 3: Oransal dağıtım yöntemi uygulanacaktır.

Önemli Not 4: Yatırımcılardan halka arz nedeniyle toplanan bedeller nemalandırılmayacaktır.

Önemli Not 5: Karşılanamayan taleplerden dolayı oluşan iade bedeli dağıtım listesinin Konsorsiyum Üyeleri’ne teslim edilmesini takiben derhal ve her halukarda en geç takip eden bir iş günü içinde, başvuru yerlerinde pay bedellerini nakden ödeyen yatırımcılara iade edilecektir ve varlık blokesi yöntemiyle başvuran yatırımcıların da kıymetlerindeki blokajlar İşbu İzahname’nin ‘’Halka arza başvuru süreci’’ başlıklı 25.1.3.2 no’lu bölümünün Pay bedellerinin ödenme yeri ve şekline ilişkin bilgi’’ başlıklı kısmında anlatıldığı şekilde kaldırılacaktır.

Önemli Not 6: Yatırımcıların dağıtım sonucu hak ettikleri payları, dağıtım listesinin konsorsiyum üyelerine iletilmesini takip eden en geç 2 (iki) iş günü içerisinde ve pay bedellerinin ödenmesi şartıyla, kaydi olarak teslim edilecektir.

Konsorsiyum Lideri, Konsorsiyum Üyeleri’nin yatırımcılarının dağıtım sonucu hak ettikleri payları dağıtım listesinin onaylanmasını takiben nihai dağıtım listelerinin Konsorsiyum Lideri tarafından Konsorsiyum Üyeleri’ne bildirildiği gün olan 13 Eylül 2021 Pazartesi günü takip eden en geç 2 iş günü olan 15 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 17:00 ’ye kadar pay bedellerinin ödenmiş olması kaydıyla Konsorsiyum Üyelerinin MKK’daki hesaplarına kayden aktaracaktır. Pay bedellerinin ödenmiş olması kaydıyla her halükarda paylar Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmeye başlamadan önce Konsorsiyum Üyelerinin MKK’daki hesaplarına kayden aktaracaktır.

Önemli Not 7: Ortaklar tarafından Günlük Alım Emri Taahhüdü Süresi olan 10 işlem günü süresince ek satış olması halinde toplam 133 milyon TL, olmaması durumunda toplam  111 milyon TL tutarında alım emri girilmesi taahhüt edilmiştir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630