Kapat

Pay Piyasası İşlem Limiti Dahilinde Yapılacak Alımlara İlişkin Bilgilendirme

Pay Piyasası İşlem Limiti Dahilinde Yapılacak Alımlara İlişkin Bilgilendirme

Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış Ve Ödünç Alma Ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in  (Seri: V, No: 65) 9. maddesi uyarınca, “Bir müşterinin takası henüz gerçekleşmemiş hisse senedi alımı işlemleri sonucunda, belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonu sermaye piyasası aracı veya pazar bazında Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili düzenlemeleri ile belirlenir. Kurul, sermaye piyasası aracı veya pazar bazında açık takas pozisyonu oranını belirleme ve değiştirme yetkisini haizdir. Aracı kurum daha yüksek bir teminat oranı belirleyebilir.” hükmü haizdir.

Kurumumuz tarafından hesabınıza tanımlanan işlem limitleri dahilinde sahip olduğunuz özkaynak üzerinden alım yapmanız durumunda (T günü) takas günü oluşacak borcu (T+2) kapatacak tutarda nakit getirme yükümlülüğünüz doğacak; takas borcunun ödenmediği durumda da temerrüde düşme riskiniz söz konusu olacaktır. Takas gününe kadar aldığınız hisseleri tutma hakkınız olsa da T+2 günü takas borcunuzu kapatacak tutarda nakit getiremeyecek olmanız veya alım emrini verdikten sonraki süreçte değişen piyasa şartları sebebiyle aldığınız hisseleri T günü satabilir ve temerrüt riskinizi düşürebilirsiniz.

Yapılan bu açıklamalar özkaynak oranı çerçevesinde yapılacak alımlara ilişkin piyasa işleyişi ve takas yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumlarda karşılaşılması muhtemel riskler hakkında tarafınızı bilgilendirme amaçlı olup kararlarınızın mevcut piyasa şartları ve sahip olduğunuz risk algısı çerçevesinde verilmesi gerekmektedir.

Borsa İstanbul düzenlemeleri tahtında belirli bir anda oluşabilecek açık takas pozisyonunun veya takas gerçekleşene kadar ilgili pay için asgari özkaynak bulundurulması gereken güncel özkaynak oranları Pazar bazında aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir:


* Yıldız Pazarda  %20 net öz varlık ile (5 kat),

* Ana Pazarda %50 net öz varlık ile (2 kat)

* Diğer pazarlarda %100 net öz varlık ile alım imkanı bulunmaktadır.

Özkaynak oranının hesaplanmasında;

a) Nakit, devlet tahvili, hazine bonosu, Borsa İstanbul A.Ş.’de işlem görmekte olan ve Hazine ve Maliye Bakanlığının belirlediği standartlardaki altın ve diğer kıymetli madenler ve/veya Kurulca uygun görülecek diğer sermaye piyasası araçlarının kabul edilmesi halinde bu kıymetlerin %100’ü,

b) Payların Borsa İstanbul A.Ş.’nin ilgili düzenlemelerinde belirlendiği oranlarda,

c) Borsa yatırım fonu katılma paylarının % 90’ı,

ç) Hisse senedi şemsiye fonlara bağlı yatırım fonu katılma payları ile serbest şemsiye fonlara bağlı yatırım fonu katılma paylarının % 75’i,

d) (ç) bendi dışında kalan yatırım fonu katılma paylarının % 90’ı,

özkaynak olarak kabul edilmektedir.

Saygılarımızla,
Garanti BBVA Yatırım

Yardım için her zaman buradayız!

Sizin memnuniyetiniz bizim için çok önemli

444 0 630